Du är här:Start > Vuxen > Alpha


Våren 2021 startar vi Alpha
Tisdag den 26 januari 20.00

Vad är Alpha?
En möjlighet för dig att utforska livet och den kristna tron i avslappnad form och en öppen miljö där dina frågor är värdefulla. Alpha är en världsvid kurs i kristen tro och runt 30 miljoner har gått kursen som hålls av olika kyrkor i ca 170 länder.
Nu inbjuder Hjortensbergskyrkan DIG till nästa kurs.
Du går antingen som vanligt, på plats i kyrkan (startar förhoppningsvis hösten 2021) eller som vår nya möjlighet, Online alpha, där vi möts via Zoom. Fördelen med online är att tex föräldrar som har svårt att åka hemifrån ändå kan delta, det fungerar alltså utmärkt bra under pandemin.

Hur ser en Alphakväll ut?

Online – hemma hos dig
20.00 Vi kopplar upp oss och möts via Zoom.
Kvällen inleds med alphafilmen för kvällens aktuella ämne.
20.30 Samtalar vi i mindre grupper om kvällens tema och andra frågor.
21.00 Senast då avslutar vi kvällen.


Alpha är 11 kurskvällar + en heldag / online blir heldagen ca 2-3 timmar


Kostnad – Alpha är gratis, men vi tar en låg självkostnadsavgift för maten i kursen där vi möts i kyrkan.


Anmäl dig här

I Hjortensbergskyrkan
18.30 Vi äter något enkelt tillsammans (läget kring Covid 19 får avgöra höstens möjligheter).
19.00 Föredraget som tar upp kvällens aktuella ämne.
Det kan vara: Vem är Jesus? Varför och hur ska jag be?
19.30 Samtalsgrupper där vi under ledares trygga ledning fortsätter med att prata om kvällens tema och andra viktiga frågor som deltagarna bär med sig. Samtalsgruppen är ca 8 pers + ledare.
21.00 Avslutar vi kvällen

Ställ gärna dina frågor till:
Anki Nylander, 070-839 91 53
Andreas Holm,
072-250 76 41 andreas@hjortensbergskyrkan.se,