En dag på förskolan

Förskolans öppettider styrs av föräldrarnas behov, men så här kan en dag på förskolan se ut.

7.00 Förskolan öppnar
7.30 Frukost
8.00 Fri lek
9.00 Samling
9.30 Fruktstund
9.45 Uteaktiviteter
11.20 Vi går in
11.30 Lunch
12.15 De minsta sover i vagnar i uterummet
12.30 3-åringarna vilar på madrass och 4- 5 åringarna har ”läsvila” och sitter i soffan och lyssnar när vi läser högt ur fakta/sago- eller kapitelbok.
13.00 Fri lek inne eller ute (beroende på väder)
14.30 Mellanmål
15.00 Uteaktiviteter på gården
16.30 Vi går in (om det blir mörkt)
17.30 Förskolan stänger

På samlingen klockan 9.00 pratar vi om dagen och fortsätter sedan enligt följande:
Måndag: Vi läser 3-5 år, sagoberättelse 1-2 år
9.30 Rörelselek för 3-5 åringar
Tisdag: Temasamling för 1-2 år/3-5 år
Onsdag: Vi går till skogen
Torsdag: Årstiderna/traditioner 3-5 år, Miniröris 1-2 år
Fredag: Matematik/språklek 1-2 år/3-5 år


Den fria leken, då barnen leker vad de själva vill, uppmuntras då den är viktig för deras utveckling inom många områden, som till exempel det sociala samspelet där barnen lär sig hänsyn, respekt, medkänsla och turtagning på ett naturligt sätt.

En dag i veckan går vi till ”stora skogen” och följer naturens växlingar och allt annat som kan intressera. Målet är att barnen ska känna glädje och nyfikenhet över att vara i naturen och samtidigt lära sig respektera och vårda den.

En dag i veckan har vi rörelselek med barnen. Då använder vi oss av Hjortensbergskyrkans lokaler för att få lite bättre utrymme.

Varje vecka har 4- och 5-åringarna sin egen grupp, var för sig, på eftermiddagstid.