Föräldrakontakt

Vi strävar efter en god föräldrakontakt. Därför ingår föräldrar som representanter i styrelsen, som har sammanträde cirka fyra gånger per termin. Föräldrasamtal erbjuds en till två gånger om året.

Klippan har ett flertal aktiviteter då vi bjuder in barnen och deras familjer till förskolan och Hjortensbergskyrkan.

"Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt." Ur Läroplan för förskolan (Lpfö-18).