Målsättning

Förskolan Klippan vill, på kristen grund, erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskolans styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-18).