Målsättning

Barnen är vår framtid. Förskolan vill på kristen värdegrund erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla. Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet. Förskolans styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-18).