Hjortensbergskyrkans Ungdom

Hjortensbergskyrkans ungdom, HKU, är en egen demokratisk förening med styrelse och ett årsmöte där alla medlemmar har rätt att framföra sin åsikt. HKU fungerar som en paraplyorganisation för all ungdoms- och barnverksamhet i Hjortensbergskyrkan.

Föreningens mål är bland annat att visa på Jesus och på människans unika värde och frihet tillsammans med hennes ansvar för hela Guds skapelse.

HKU vill också hjälpa barn och ungdomar till personlig utveckling och självständiga ställningstaganden. Föreningen arbetar också aktivt mot våld och droger.

Utöver de verksamheter som bedrivs varje vecka arrangerar HKU också till exempel läger, hajker, gudstjänster och olika träffar under året.

Medlemsavgiften är 200:- per kalenderår. Vi vill att så många som möjligt betalar årsavgiften, men om man inte kan eller vill så går det att vara medlem utan att betala avgiften. I medlemskapet ingår bland annat en olycksfallsförsäkring som gäller under, samt till och från aktivitet.

Medlemsavgiften betalas via Plusgiro eller Swish.
Plusgiro 56 88 53-6, Hjortensbergskyrkans Ungdom
Swishnumret 123 388 73 79
Märk inbetalningen med namn

Alla våra verksamheter har en egen ekonomi, och vi uppskattar om du som kan och vill, bidrar med en stödsumma. Om du vill ge ett bidrag så kan du använda samma plusgiro-/swishnummer som ovan.