Hjortensbergskyrkans Ungdom

Hjortensbergskyrkans ungdom, HKU, är en egen demokratisk förening med styrelse och ett årsmöte där alla medlemmar har rätt att framföra sin åsikt. HKU fungerar som en paraplyorganisation för all ungdoms- och barnverksamhet i Hjortensbergskyrkan.

Föreningens mål är bland annat att visa på Jesus och på människans unika värde och frihet tillsammans med hennes ansvar för hela Guds skapelse.

HKU vill också hjälpa barn och ungdomar till personlig utveckling och självständiga ställningstaganden. Föreningen arbetar också aktivt mot våld och droger.

Utöver de verksamheter som bedrivs varje vecka arrangerar HKU också till exempel gudstjänster, läger, hajker och olika träffar.

Medlemsavgiften är 100:-/ungdom per termin. För följande barn/ungdomar i en och samma familj är avgiften 50:-/styck.

Bli gärna stödmedlem i HKU och stöd på det sättet verksamheten. Stödmedlem betalar 150:-/termin eller 200:-/år. Använd samma Pg-konto som för medlemskap (Hjortensbergskyrkans Ungdom, Pg 56 88 53-6) och märk inbetalningen med namn och "Stödmedlem".