Du är här:Start > Församlingen

Genom kärleksfull gemenskap utveckla lärjungar till Jesus

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling för alla åldrar.

Församlingen präglas av värme och gemenskap, där Jesus är i centrum.

Vi verkar i Nyköping, men med världen som arbetsfält och vårt uppdrag är den missionsbefallning som Jesus gav – Gå ut och gör alla folk till lärjungar.

Våra aktiviteter och verksamhetsgrenar ska ge en möjlighet till gemenskap med Gud och med varandra samt ha fokus på att vi tillsammans får växa i tro, i lärjungaskap och i omsorg om våra medmänniskor.

Vi välkomnar alla människor som har, eller som söker en personlig relation med Jesus.

Vi är en öppen kyrka där det är lätt att mötas och vi är en naturlig plats i Nyköping.

Församlingen växer, nya idéer och initiativ tas tillvara i respekt för varandra.Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling och ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst – fria församlingar i samverkan, men har sitt ursprung i tre frikyrkoförsamlingar i Nyköping för mer än 40 år sedan.
Vi är närmare 400 medlemmar som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
Beslutsvägarna är demokratiska och öppna och vi värdesätter dialog.
Kyrkan ligger vackert belägen på en kulle, med Hjortensbergsbadet och Träffen som närmaste grannar.
Välkommen till Hjortensbergskyrkan!