Du är här:Start > Församlingen > Diakoni

Diakonia - att tjäna

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder att tjäna.
Diakoni innebär omsorg om och kärlek till medmänniskor i livets olika situationer och kan beskrivas som kristen tro i praktisk handling.
I Hjortensbergskyrkan finns en grupp som särskilt engagerar sig i diakoni. Den gruppen vill med Jesus som förebild utveckla församlingens diakoni.
En del av församlingens diakoni sker bland de mest utsatta, som på t ex på kriminalvårdsanstalten på Arnö.
Besöksgrupper hälsar på hos sjuka, ensamma och äldre.
Mycket av det livsviktiga diakonala arbetet sker dagligen och i det tysta i mötet människor emellan.
För mer information om Hjortensbergskyrkans diakonala arbete kontakta Lena Delaplane, telefon 0155 - 21 73 36 eller Rene Sköld, telefon 070 - 338 27 32.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och är till för patienter, anhöriga och personal för samtal, andakt och nattvard eller bara vara nära. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt.
Sjukhuskyrkan, Nyköpings lasarett, telefon 0155 – 24 71 10. Sjukhuskyrkan finns på första plan, innanför huvudingången gå glasgången mot ögonmottagningen.

Rene Sköld, telefon 070 - 338 27 32, är fängelse- och häktespastor samt sjukhuspastor i Nyköping.