Du är här:Start > Församlingen > Diakoni

Diakonia är att tjäna

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder att tjäna.
Diakoni innebär omsorg om och kärlek till medmänniskor i livets olika situationer och kan beskrivas som kristen tro i praktisk handling.
I Hjortensbergskyrkan finns en grupp som särskilt engagerar sig i diakoni. Den gruppen vill med Jesus som förebild utveckla församlingens diakoni.
En del av församlingens diakoni sker bland de mest utsatta, som på t ex på kriminalvårdsanstalten på Arnö.
Besöksgrupper hälsar på hos sjuka, ensamma och äldre.
Mycket av det livsviktiga diakonala arbetet sker dagligen och i det tysta i mötet människor emellan.
För mer information om Hjortensbergskyrkans diakonala arbete kontakta Lena Delaplane, telefon 0155 - 21 73 36.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och är till för patienter, anhöriga och personal för samtal, andakt och nattvard eller bara vara nära. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt.
Sjukhuskyrkan finns på Nyköpings lasarett vardagar 8-17 samt med beredskap helgdagar 8-17. Telefon 0155-24 71 10.
Sjukhuskyrkan, entré 20, plan 1. Där finns expedition samt ett ”Stilla rum”. Niklas Bjernhagen, sjukhuspastor, 073-984 37 08

Andreas Holm, telefon 072-250 76 41 är fängelse- och häktespastor, samt pastor på deltid i församlingen.