Du är här:Start > Församlingen > Gudstjänst

Veckans gemensamma högtid

Söndagens gudstjänst är församlingens samlings- och utgångspunkt. Ambitionen är att alla åldrar och olika människor ska känna sig välkomna till söndagens gudstjänst.


Predikan hålls oftast av någon av församlingens pastorer. Något av församlingens musikteam medverkar. Det ges alltid tillfälle att tända ljus i någon av ljusbärarna och få förbön.
Gudstjänst är det som regel varje söndag klockan 11.00 och under sommaren klockan 10.00.