Du är här:Start > Församlingen > Gudstjänst

Bönen är trons språk
Bön är hjärtats samtal med Gud och det samtalet kan se olika ut.

Kanske tänker du på något särskilt som du skulle vilja få hjälp att be för. Skriv ner dina tankar i Önskar förbön, så tar vi med det i förbönen i gudstjänsten eller annan bönesamling under veckan. Du väljer själv om du skriver din bön eller ber om förbön anonymt eller med ditt namn.

Du är också välkommen att kontakta någon av församlingens pastorer direkt.