Du är här:Start > Församlingen > Gudstjänst


Ge som gåva det du fått som gåva

Predikan under senare delen av vårterminen vill aktualisera en kristen livsstil präglad av generositet och vilja att se till andras behov. Gud vill använda oss och de gåvor han anförtrott oss.


22 april: Tron
29 april: Pengar
6 maj: Gästfrihet
20 maj: Andens liv
27 maj: Andens gåvor
3 juni: Förlåtelse