Hjortensbergskyrkan Hjälper

Aktuellt:

Hjortensbergskyrkan hjälper har nu beslutat skicka 30.000 till insatser för de nödlidande i Mocambique……men hoppas kunna skicka mer till kända organisationer som finns på plats i katastrofområdet.

Dödssiffran stiger, katastrofen är omfattande, dammar har brustit och städer står under vatten. Vi i vill hjälpa till i Mocambique. Var medmänniska, stöd Hjortensbergskyrkan hjälper genom gåva på pg 170316-4 eller swish 123 222 2495 märk gåvan "katastrofhjälp"

Länk till diakonia: https://www.diakonia.se/om-oss/Nyheter-och-mediaservice/Nyheter-fran-Diakonia/diakonia-ger-nodhjalp-i-mocambique/

Till Dagen: https://www.dagen.se/nyheter/vanforsamling-tros-bortspolad-av-cyklon-1.1450917

Ofta känner vi oss maktlösa när katastrofer inträffar, men vill ändå vara med och att ge stöd och hjälp.

Hjortensbergskyrkan Hjälper är en katastroffond som kan agera snabbt när det händer en katastrof genom att förmedla bidrag till den organisation som är bäst lämpad för just den aktuella situationen och som ofta finns på plats redan innan katastrofen sker.

Sedan vår katastroffond startade har nu vi skickat över 1.4 miljoner kronor till olika hjälpinsatser.

Genom Hjortensbergskyrkan Hjälper samlas pengar in genom insamlingar, gåvor, kollekter och testamenten. Välkommen med din gåva till plusgiro 17 03 16-4 eller swish 123 222 2495 märk med "gåva Hjortensbergskyrkan Hjälper".

Hjortensbergskyrkan är huvudman för verksamheten och kontrollerar den genom sin styrelse och sina revisorer.

För mer information om Hjortensbergskyrkan Hjälper kontakta Sören Öhlund, telefon 070-797 48 76.