Utbetalt 2015

Skandinaviska barnmissionen Filipinerna 15 000

Skandinaviska barnmissionen Ukraina 20 000

Diakonia (Syrien) 15 000

PMU (Syrien) 10 000

Erikshjälpen (Syriens barn) 10 000

MAF (Libanon) 15 000

CDRS Burma 20 000

MAF Libanon (Syrien) 10 000

Läkarmissionen katastrofhjälp 10 000
(Syrien)

OM konfliktområden kring Syrien 10 000

Summa 135 000