Internationellt arbete

Hjortensbergskyrkan är ansluten till och stöder Equmeniakyrkans och Pingströrelsens internationella arbete.
Mission innebär att Jesus i alla tider sänder sina lärjungar med evangelium om Guds rike. Genom evangelisation bärs berättelsen om honom vidare och genom tjänande och gemenskap upprättas människor.
I mötet med andra människor över hela jorden, får också vi ta del av deras kunskap och gåvor.
Hjortensbergskyrkans firar missionshögtid i januari med den årliga insamlingen till samfundens internationella arbete.
Ibland görs riktade insamlingar till olika länder. Just nu är det fokus på Indien:
Equmeniakyrkans systerkyrka Hindustani Covenant Church/HCC är en växande kyrka som arbetar i stora delar av Indien med församlingsbyggande och en bred social verksamhet.


Vi delar böne- och tacksägelseämnen och har givit stöd till en stipendiefond för fattiga pastorsstudenter, evangelisationssatsningar och socialt arbete under pandemin.


Hjortensbergskyrkan köper oblater från Home of Hope, ett rehabiliteringscenter för före detta prostituerade.
Doon Bible College(DBC) i Dehra Dun i nordindien, grundat med stöd av Pingstmissionen.
Vid skolan finns en 3-årig pastorsutbildning som öppnade för kvinnor 1997 samt en ettårig utbildning för lekmannapredikanter. Vi stöder med bön och elevavgifter för studenter som inte har råd och har dessutom bidragit till renovering av klassrummen.
DBC är huvudman för två grundskolor, varav den ena ligger i Himalaya. Dit har vi via Öppen Hand förmedlat bidrag till en skolbuss.

Hjortensbergskyrkan har 2021 antagit Centralasien(”Turkbältet”) som ett speciellt förbönsområde. Vi får bönebrev från Equmeniakyrkan, men av hänsyn till de nationella medarbetarna kan vi inte berätta om detta här.