En ekumenisk mötesplats

Svenska Missionsrådet (SMR) är en ekumenisk mötesplats för samtal om mission och kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Under åren har här samlats mycket kunskap och erfarenhet.

Idag är SMR en sammanslutning av trossamfund, missions- och biståndsorganisationer med kristen grund där medlemsorganisationerna samverkar för att förnya och fördjupa förståelsen av den kristna kyrkans uppdrag i välden.