2014 var ett innehållsrikt och utmanande år

Ett innehållsrikt 2014 blev summeringen när församlingen höll sitt årsmöte 1 mars.

- Jag har varit pastor i många år, men kan knappast minnas att det varit mer spännande och utmanande än nu, skriver Lisbeth Stigemyr, församlingens föreståndare i inledningen till församlingens årsberättelse.

Den stora samlingspunkten i veckan är söndagens välbesökta gudstjänst, som firats varje vecka.

Några exempel från verksamheten är hemgrupper som mötts för samtal och bön, tjejfrukostar och nattmackor för män har avnjutits, Alphagruppen har samtalat om kristen tro och barn- och ungdomsgrupper fyllt kyrkan med liv och rörelse.

Nytt inför 2015 var att styrelsen presenterade en verksamhetsplan som utifrån den mångfald församlingen rymmer valt att lyfta fram fyra fokusområden, bland annat ska arbetet bland barn, ungdomar och familjer fortsatt ha stort utrymme samt arbetet med att bli en mer mångkulturell församling.

Under 2014 har totalt drygt 2 miljoner samlats in. Hjortensbergskyrkan hjälper är församlingens katastroffond och har nu påbörjat arbetet med att samla in en andra miljon.

Antalet medlemmar i Hjortensbergskyrkan är drygt 360 och antalet som betjänas är 600.

Publicerat den 1 mars