Den svenska ljuslågan flämtar i advent

När vi 2015 tänder adventsljusstaken är det med en bön för alla de människor som av olika skäl berövas rätten till ett värdigt liv. För många av dessa har vårt land denna höst varit som ett ljus i ett mörkt Europa där många länder stängt gränser och byggt staket. En stor grupp människor har kommit till vårt land efter resor och vandringar som vi knappast kan föreställa oss.

I Sverige har inte alla öppnat famnen men många har gjort det och en ny folkrörelse växer fram där asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn och unga tagits emot av människor som delat med sig av tid, pengar och engagemang.

Nu flämtar den svenska ljuslågan, möjligen håller den på att slockna. Sverige ska också stänga till och stänga ute. Våra hårt pressade politiker menar att vi behöver hämta andan.

Vårt perspektiv handlar inte om att minska behoven utan om att utöka resurserna. Vi klarar det och vi har möjligheterna utan att någon enda av oss behöver lida nöd.

Vi har full respekt för de mångas arbetsinsats under de gångna månaderna, en insats som varit långt utöver det vanliga och krävt nya lösningar från dag till dag.

Men de som nu får betala det högsta priset är människor som flyr från krig och terror, människor kanske utan ägodelar och ekonomiska medel. De är människor som du och jag. De hoppas på en framtid, de drömmer om ett liv i säkerhet och de älskar sina närmaste. De får nu vända åter men ingen kan riktigt säga vart de ska ta vägen.

En av adventstidens bibeltexter handlar om en port som ska göras så hög som möjligt och en dörr som ska öppnas. Vi ser något annat nu och vi känner oro för vad som händer med alla dessa människor på flykt i den nordeuropeiska vinterkylan.

Vi ber tillsammans med många denna adventstid med ord ur en av högtidens psalmer:

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud över jorden.
All nöd, all förtvivlan du ser

Stockholm den 25 november 2015
Equmeniakyrkans kyrkoledare, ledningsgrupp och regionala kyrkoledare

Publicerat den 20 november