Ekumeniska böneveckan i Nyköping 18 - 23 januari

Tisdag till torsdag 19.00 BÖN i Korskyrkan. Olika församlingar ansvarar.
Fredag 19.00 BÖNEVANDRING i Brandkärr. Samling utanför Mariagården.
Lördag 18.00 LOVSÅNGSKVÄLL i Hjortensbergskyrkan. OBS Giltigt vaccinationsbevis krävs!
Söndag 16.00 SEMINARIUM med Marie-Louise Nilsson, se presentation nedan, i Hjortensbergskyrkan. Fyra saker för dig att ta med: frihet, frimodighet, förundran och förlåtelse. OBS Giltigt vaccinationsbevis krävs!
FIKA mellan samlingarna.
18.00 GUDSTJÄNST med Marie-Louise Nilsson i Hjortensbergskyrkan. Fyra saker för dig att lämna: Skam, missmod, blyghet och …. OBS! Giltigt vaccinationsbevis krävs!

Det är mycket viktigt att stanna hemma om du har symtom eller är sjuk och vi får hjälpas åt att undvika trängsel.

MARIE-LOUISE NILSSON är som inspiratör på Alpha Sverige en uppskattad talare och har ett stark driv att göra evangeliet känt på ett naturligt och jordnära sätt i vardagen. Hon är präst och har även en 50% tjänst som komminister i Romelanda församling. Hon älskar att möta inte minst unga människor för att på ett personligt sätt dela med sig av erfarenheter hon gjort, både succéerna och motgångarna.

BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. I Sverige samordnas böneveckan av Sveriges kristna råd. www.skr.org

Publicerat den 3 januari