En innehållsrik höst har börjat

Höstens alla verksamheter är nu igång i Hjortensbergskyrkan.

I nya numret av församlingstidningen Kontakt finns förutom höstens alla gudstjänster och samlingar även en intervju med syrierna Tony Nahas och Hala Shahin, som värdesätter kontakten med församlingen och en artikel om ”Hjul som förenar” och det är här som bilden ovan av fotograf Peter Karlsson, Bildbeviset, hör hemma.
Läs mer om HKMC här >>>

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver en reflektion utifrån ett av de verkligt vanliga orden i Bibeln, nämligen ordet ”varandra”.

- Ju mer jag tänker på ordet ”varandra” ju vackrare och
viktigare tycker jag det blir, skriver Lisbeth. Det talar om ömsesidighet, om delat ansvar. Om att se till varandras behov. Det är en utmaning i vår individualistiska kultur.

Kontakt finns att läsa som pdf-fil här >>>

Publicerat den 23 september