Ett innehållsrikt år har nu summerats

Ett innehållsrikt 2013 blev summeringen när församlingen höll årsmöte 1 mars.

Bilden är från gudstjänsten den 2 mars som innehöll både dop och välkomnande av nya medlemmar.

Första advent firade församlingen 40 år som ekumenisk församling. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst.

Välbesökta gudstjänster, där olika musikteam medverkat, har firats varje vecka. Några exempel från verksamheten är hemgrupper som mötts för samtal och bön, tjejfrukostar och nattmackor för män har avnjutits, Alphagruppen har samtalat om kristen tro och barn- och ungdomsgrupper fyllt kyrkan med liv och rörelse.

Församlingen driver också förskolan Klippan och är engagerade i Sjukhuskyrkan och besöksverksamhet på Arnöanstalten.

Under 2013 har cirka 2 miljoner samlats in. Hjortensbergskyrkan hjälper är församlingens katastroffond och passerade under året 1 miljon i insamlade medel.
Antalet medlemmar är drygt 360 och människor som betjänas är närmare 600 stycken.

Publicerat den 11 mars