Föräldrakväll om tro i familjen

Onsdag 14 oktober klockan 18.30 i Hjortensbergskyrkan.

Temat är "Hur tron kan bli en naturlig del av vår familj". Magnus Sternegård delar erfarenheter och leder samtalet om att låta tron få bli naturlig del i familj och hemmiljö. Magnus är barn- och ungdomskordinator i equmenia, som är Equmeniakyrkans ungdomsförbund. Magnus är en god inspiratör och har stor erfarenhet av just detta.

Andreas Holm, pastor och trebarns far, poängterar att vi alla har goda exempel och kan vara ett stöd för varandra denna föräldrakväll.
- Det här är ett bra tillfälle att tillsammans med andra föräldrar inspireras och samtala om hur vi ger det bästa vi har, vår tro, vidare till barnen, säger Andreas Holm
- Jag som förälder vet ju själv hur man ibland famlar efter att få till det man önskar i familjen, men ibland lyckas man också med något som faktiskt blir bra. I båda fallen så är det ju en styrka att få dela det med andra föräldrar som bär på liknande längtan.

Den här kvällen är en del i Hjortensbergskyrkans långsiktiga arbete med att stötta familjer och föräldrar i sin viktiga och ibland så utmanade roll.

Kvällen inleds med kvällsmat klockan 18.30 och avrundas strax före 21.

Anmälan senast 11 okt till andreas@hjortensbergskyrkan.se för att kunna beräkna maten.

Om det finns intresse så är tanken att kunna fortsätta med någon form av samtalsgrupp i under våren 2016.

Ett arrangemang tillsammans med studieförbundet Bilda.

Publicerat den 24 september