Församlingens snabbaste medlem

Hjortensbergskyrkans snabbaste medlem är Stefan Olars, en ung man med mycket spring i benen. Innan intervjun har han just avverkat en löprunda, men låter sig ändå intervjuas utan flås om sitt engagemang i en av Hjortensbergskyrkans elva hemgrupper.

Vad är det som är så bra med en hemgrupp?
- Man lär känna varandra mer på djupet. Vi träffas måndagar i hemmen och vågar vara mer öppna mot varandra än annars.

Hur går det till när ni möts?
- I vår hemgrupp börjar vi med att äta tillsammans. En del kommer direkt från jobbet. Vi diskuterar kring någon händelse som inträffat den senaste tiden. Sedan börjar vi prata om något ur bibeln. Kanske med understöd från någon bok. Därefter ber vi med och för varandra. Kanske någon i gruppen har det speciellt jobbigt.

Publicerat den 20 februari