Församlingsdag om öppenhet

Över hundra personer i alla åldrar deltog i Hjortensbergskyrkans församlingsdag på Åsa folkhögskola den 23 september. Dagen gick bland annat ut på att lära känna nya vänner i församlingen.

En församling är inte bara till för sin egen skull. Ett samtalstema under dagen var hur kyrkan ska kunna präglas av öppenhet för nya människor, inte minst för personer som flytt från andra länder.
En annan del handlade om att vara ledare. Vad krävs för att bli en god ledare och förebild?
Programmet var anpassat för både barn och vuxna med bland annat lekar ute på gräsmattan. I gudstjänsten före den avslutande korvgrillningen dramatiserade barnen liknelsen
”Den barmhärtige samariten” - i modern tappning.

Publicerat den 26 september