Hjortensbergskyrkan antog en ny vision

Efter livliga diskussioner har församlingen nu antagit en ny vision. Visionen hade redan behandlats och diskuterats på ett tidigare församlingsmöte. På församlingsmötet i maj togs beslutet om en ny vision som innehåller vår församlings ekumeniska bakgrund, vårt arbetssätt och vår vilja att utveckla församlingen med Jesus i centrum.

Du hittar visionen under rubriken, Församlingen.

Publicerat den 20 maj