Hjortensbergskyrkan Hjälper

Ukraina och närliggande länder, som tar emot flyktingar, behöver nu snabbt vårt stöd.
Hjortensbergskyrkan Hjälper är en katastroffond som kan agera snabbt när det händer en katastrof. Hjälpen sker genom att pengar förmedlas till den organisation som är bäst lämpad för den aktuella situationen och som ofta finns på plats redan innan katastrofen sker.
Insamlade pengar genom Hjortensbergskyrkan Hjälper skickas genom Equmeniakyrkan och PMU Interlife, som båda har skapat katstroffonder för Ukraina och närliggande länder.
Deras hjälpinsatser i Ukraina och närliggande länder, dit människor nu flyr, kan följas på Equmeniakyrkan och PMU Interlilife.
Välkommen med din gåva till plusgiro 17 03 16-4 eller swish 123 222 2495 märk med Gåva Ukraina Hjortensbergskyrkan Hjälper.
Hjortensbergskyrkan är huvudman för verksamheten och kontrollerar den genom sin styrelse och sina revisorer.

Publicerat den 4 mars