Hjortensbergskyrkan vill vara församling i en ny tid

Hjortensbergskyrkan vill agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi nu till stor del behöver vara kyrka och församling på delvis nya sätt.

Församlingsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för gudstjänster och aktiviteter framåt: Flera av församlingens samlingar och aktiviteter är redan sedan tidigare inställda. För samtliga gäller förutom Folkhälsomyndighetens riktlinjer om riskgrupper, att de med sjukdomssymtom bör stanna hemma. Vi hälsar inte i hand när vi möts och vi är mycket noga med hygienen i alla sammanhang.

Från och med 22 mars firaer församlingen gudstjänster utan deltagare i bänkarna för att inte riskera att bidra till ökad smittspridning, inte minst hos äldre och människor i riskgrupp för att bli sjuka.

Församlingen kommer att livesända via den Youtube kanal som nu har startats. Du hittar den genom att gå in på www.youtube.com och där söka på Hjortensbergskyrkan i sökfältet. Där kommer även predikan att finnas tillgänglig i efterhand.

Det arbetas också med att även ta fram ett alternativt program för barnen som ersätter Äventyret här i kyrkan. Tanken är att de internetsända gudstjänsterna inleds på ett sätt som passar alla åldrar, även barnen.

Dagliga andakter kommer att livesändas via församlingens Facebook sida tisdag Ä fredag klockan 12.00. Dessa andakter kommer även i efterhand att finnas tillgängliga på församlingens Youtube kanal och på hjortensbergskyrkan på Facebook

Open Doors Vi fortsätter låta ungdomarna mötas för att känna stöd, samhörighet, få uppmuntran och trygghet i en även för dem orolig och utmanande tid.

Barngrupperna I grunden följer vi råden för skolor och förskolor och därmed kan vissa grupper utifrån dagsläget fortsätta att mötas om ledarsituationen och hälsan bland barnen tillåter det. Självklart ska inte föräldrar som vill hålla sina barn hemma tveka att göra det. Men samtidigt vill vi ge barnen en så normal tillvara som möjligt just nu. Vi utvecklar även nya sätt för att stötta barn och familjer via sociala medier. Kontakta ansvarig ledare eller barnledare Johanna Börefelt om vad som just nu gäller.

Andligt stöd Hjortensbergskyrkan har ett ansvar för att peka på tröst, trygghet och framtidstro. Tveka inte att kontakta församlingen om du har behov av samtal eller förbön.

Hemgrupper Vi tror att det i denna tid är mycket viktigt att ha människor nära sig som man kan fortsätta träffa, be och samtala med. Vi överlåter i nuläget åt varje grupp och enskilda personer att avgöra om det är lämpligt att fortsätta träffas.

Praktisk hjälp till medlemmar Flera medlemmar är isolerade och i karantän. Behov kan variera, från t.ex. att gå och handla och få hem varor eller annat när man måste begränsa de sociala kontakterna. Några av våra medlemmar och scouterna kan därför erbjuda hjälp med detta. Är du i behov av denna typ av enklare hjälp? Du kan i så fall ringa till: Tina Eneling 070-582 98 66, Andreas Eneling 073-917 91 91, Andreas Latif 076-751 48 33, Erland Strandås 070-667 34 88.

Samtidigt som vi förtröstar på Guds omsorg behöver också vi ta vårt ansvar för att inte bidra till smittspridning. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta.

Även om du inte själv befinner dig i riskzonen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord att "allt vad du gjort för en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig" (Matt 25).

Denna text är en förkortad version av information till Hjortensbergskyrkans medlemmar

Publicerat den 20 mars