I december får pastorn svindel

I adventstid, när mörkret är som mörkast, tänder vi ljus. Ordet advent betyder ankomst och handlar om att vi förbereder oss inför för Jesus födelse vid julen.

Advent var från början präglad till stor del av allvar, en liknande tid som fastan inför påsken.
- Idag är adventstiden präglad av fest, säger Lisbeth Stigemyr, pastor i Hjortensbergskyrkan, det är glada gudstjänster, konserter och fester av olika slag. Vi börjar nästan julfirandet 1:a Advent och sedan känner många att efter själva juldagarna så är högtiden över.

Under advent konfronteras ljus och mörker högst påtagligt. Hur kommer dessa motpoler till uttryck i gudstjänsterna under advent?
- I vår kultur finns känslan att vi måste fånga dagen för snart tar mörkret över. I Bibeln finns det motsatta perspektivet, till exempel i Romarbrevet 13:12 står det att Natten går mot sitt slut och dagen är nära.
Vi får tro att Jesus som världens ljus en gång ska besegra all ondska. Det ger oss hopp och kraft att leva nu, så att vi bidrar till att sprida ljus och godhet. Det är aldrig meningslöst!
- Många tycker om att sjunga adventspsalmen Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, konstaterar Lisbeth Stigemyr. Andra kan inte tänka sig advent utan den glada psalmen Gå Sion din Konung att möta, som avslutas med ord som handlar om Jesus både i ett nu- och ett framtidsperspektiv Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud uti alla blir allt.

Julhelgen är undrens tid då Gud blir människa. Tanken svindlar. Hur har du det som pastor med "svindeln" under advent och jul?
- Tanken svindlar naturligtvis också för mig som pastor inför detta oerhörda att Gud själv blir människa! Jag hoppas vi aldrig blir så vana vid detta att vi slutar förundras.
- Vi får tro på en Gud som vet vad det är att vara människa. Ibland kallas Jesus Immanuel och det betyder Gud med oss. Det är julens stora budskap. Gud är inte i en avlägsen himmel utan här hos dig och mig.

Våra livssituationer ser olika ut. En del ser fram emot en familjejul. För andra känns ensamheten extra svår vid jultid. Relationer har gått sönder genom döden eller på andra sätt och inget blir som förut. Hur än de yttre förhållandena är så gäller julens budskap om en glädje för hela folket (ur julevangeliet i Lukas evangelium kapitel 2).

- Han vill lysa särskilt starkt med sin närvaro och kärlek där det är som mörkast och svårast. Gud är hos oss, avslutar Lisbeth Stigemyr.

Publicerat den 27 november