Korset växer fram

Ett fem meter högt kors i ek framför kyrkan invigdes i samband med gudstjänsten söndagen den 6:e september.

Korset vänder sig med öppna armar till dem som passerar kyrkan, mot Isaksdal, Brandkärr, Stockholmsvägen och badhuset. Grovt, enkelt och kraftfullt i sitt formspråk. Utformningen är gjord för att samspela med Hjortensbergskyrkans arkitektur.

Placeringen av ett stort väl synligt kors vid entrévägen vill tydligt visa att huset på kullen är en kyrka. En mötesplats mellan himmel och jord.

Korset är en påminnelse att Jesus själv står här mitt ibland oss med en öppen famn och säger sitt "kom".

Eken sågades försommaren 2014. I ett år låg de grova ekplankorna och torkade på en loge. Inuti korset finns en stålkonstruktion, som är galvaniserad för att inte påverka eken.

Redan vid ett församlingsmöte 2013 fattades beslutet att placera ett kors utefter entrévägen upp till kyrkan.

Publicerat den 1 oktober