Mångfald tema i höstens Kontakt

Hösten nummer av församlingstidningen Kontakt har temat Mångfald.

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver i en reflektion utifrån temat bland annat att "Hjortensbergskyrkan har de senaste åren mött ganska många människor från världens konfliktområden. Det gör något med oss. Bekvämligheten utmanas och världen vidgas".

I en artikel med rubriken Nya vänner på Emtnäs intervjuas några medlemmar om hur kontakten utvecklats efter julfesten i Hjortensbergskyrkan 2013, dit flyktingar från Emtnäs inbjudits och 50 kom.

Kalendern sträcker sig fram till och med 4:e advent.

Tidningen kan du läsa i pdf-format här >>> eller hämta ditt eget exemplar i Hjortensbergskyrkan.

Publicerat den 3 september