Missionsgudstjänsten 20 nov kl 11.00 med besök av Billy Johansson

Ett separat missionsoffer, som går till Doon Bible College, Indien, tas upp under gudstjänsten.
Billy Johansson var missionär i Indien med sin familj under 14 år på 70- och 80-talet, de tre sista åren som rektor på Doon Bible College i Dehra Dun (DBC). Därefter arbetade han 10 år på PMU med ansvar för Asien.
Efter sin pension är han ansvarig för Smyrnaförsamlingens mission i Indien och har tät kontakt med DBC, samt skolor och församlingar, bland annat i Bhatwari i Himalaya och Chutmalpur.

Publicerat den 21 oktober