Niklas Bjernhagen - sjukhuspastor

Niklas Bjernhagen är sedan en tid  sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan. Här intervjuas han av församlingens pastor Pelle Rosdahl:

Länk till intervjun --->

Sjukhuskyrkan på Nyköpings lasarettet är ekumenisk och öppen vardagar klockan 8-17 samt med beredskap helgdagar klockan 8-17. Man når Sjukhuskyrkan på telefon 0155 - 24 71 10 eller e-post: sjukhuskyrkanNln@regionsormland.se

Sjukhuskyrkan finns i entré 20, plan 1. Där finns Sjukhuskyrkans expedition samt ett ”Stilla rum”. Det finns också ett andaktsrum i entré 5, plan 2, som också är en plats för stillhet och bön. Andaktsrummet står öppet dygnet runt och är till för både patienter, anhöriga, närstående och personal. I gången mellan entré 3 och huvudbyggnaden finns en böneskål. Böneskålen har Sjukhuskyrkan satt upp för dig som vill ha hjälp med förbön, be eller tacka för någon eller något. Skriv det på en lapp och lägg den i skålen. Vi tar emot dina böner och ber för dem.

Publicerat den 20 januari