Självklart att alla får vara med i scouterna

Det finns cirka 30 miljoner scouter i världen varav drygt 70 000 i Sverige och ett rejält gäng av dessa finns i Hjortensbergskyrkan.

- Scouting idag är mer inriktat på upplevelser och samarbete än tidigare, då var det mer kunskap och färdighet som gällde, berättar Erland Strandås, kårchef i Hjortensbergskyrkans scoutkår.

Scoutlagen och scoutbönen har moderniserats, men fortfarande vilar pedagogiken på grundvalar som bland annat "learning by doing" och friluftsliv.
- Att alla får vara med har alltid varit självklart inom scoutrörelsen, betonar Erland med eftertryck.

Scouterna i Hjortensbergskyrkan är både en del av församlingens verksamhet och Equmeniascouts verksamhet i Sverige.
- Vi är glada att ha ett så stort stöd i församlingen, men också att vara delaktiga i den världsomspännande fredsrörelsen som scouterna är, säger Erland Strandås.

-I scoutkåren är vi ett 30-tal barn och åtta ledare. Vi har barn och ledare från församlingen, men också många som har annan bakgrund. Vi är indelade i tre åldersgrupper från 7 till 19 år. Läs mer om Hjortensbergskyrkans scouter >>>

Läs gärna med om scouting >>>

När man blir invigd scout blir man en del av den världsvida scoutrörelsen, men man avger också ett löfte att "efter bästa förmåga" följa scoutlagen. Läs mer >>>
- För oss i scoutkåren är scoutinvigningarna en högtid med lite extra spänning då man i Hjortensbergskyrkan också får märken och sin scouthalsduk som nybörjare. Ett bra tillfälle för oss alla scouter och familjer att mötas.

Scoutkåren var arrangörer för scouttävlingen Tassenatta, som är en 60-årig tradition för scouter från Sörmland att träffas och tävla mot varandra under tidig höst. Tävlingen är numera en spårning dels i dagsljus dels i mörker där man ska ta sig runt en slinga i naturen och lösa problem och praktiska uppgifter.
- Vi hade valt Labro Ängar för själva spåret med stationerna. 70-tal barn deltog och ett 20-tal funktionärer från församlingen hjälpte till. Tack vare dem och det fina vädret blev tillställningen mycket lyckad och uppskattad. Våra scouter vann den yngsta och äldsta klassen.

De bästa bilderna från de senaste årens träffar finns i vårt bildarkiv, härliga bilder på allt från hajker till sommarläger. Titta in i bildarkivet >>>
- Titta gärna på bilderna och få en glimt hur kul vi har, avslutar Erland Strandås.

Publicerat den 20 mars