Ta inte biståndspengar

12 kristna ledare uppmanar i ett upprop oss att skriva till finansministern Magdalena Andersson för att påverka regeringen att inte ta biståndspengar till att lösa flyktingsituationen, utan använda pengar från andra budgetområden.

Om du delar Lasse Svensson, Equmeniakyrkan och Pelle Hörnmark, Pingst ffs, med flera kristna ledare så kopiera och skicka in texten nedan till finansministern Magdalena Andersson, för att påverka regeringen i deras beslut gällande budgeten för 2016. E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Till Magdalena Andersson!
Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga, och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta, och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige.
Skriv under med namn och ort

Publicerat den 13 oktober