Välbesökt och innehållsrikt årsmöte

I verksamhetsberättelsen till Hjortensbergskyrkans välbesökta årsmöte den 29 februari skriver församlingens föreståndare Lisbeth Stigemyr bland annat om att Hjortensbergskyrkan är en församling för alla åldrar och hela livet och som ofta får välkomna nya människor.

Styrelsen har under 2019 behandlat en mängd ärenden, bland annat rekrytering av ny församlingsföreståndare, då Lisbeth Stigemyr går i pension 31 mars. Ny församlingsföreståndare blir Pelle Rosdahl, som börjar sin tjänst i augusti.

Barn- och ungdomsarbetet är omfattande och utgör en viktig del av församlingens verksamhet, vilket bland annat framgår av denna webbplats.

Lennart Nylander omvaldes som ordförande i församlingsstyrelsen. Därtill valdes frivilliga till en mängd funktioner i allt från besöks- och hemgrupper, musikteam till service och underhållsarbeten.

Närmare 2,3 miljoner kronor har samlats in under 2019.

Församlingen är en ekumenisk församling och ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst. Antalet medlemmar är närmare 380 och regelbundet har församlingen kontakt med cirka 640 personer.

Den innehållsrika verksamhetsplanen för 2020 rymmer rejält med ambitioner. Under rubriken Kärleksfull gemenskap är första punkten att värna bredden i församlingens uttryckssätt och en annan att församlingsdagen ska prioriteras som ett viktigt forum för gemenskap och samtal. Under rubriken Utveckla lärjungar till Jesus finns ledorden uppdra, utveckla, uppmuntra och stärka. Under Övrigt utvecklingsarbete återfinns bland annat beskedet att utredningen om ny värme och ventilation ska slutföras.

Publicerat den 4 mars