Välkommen till en vecka som rymmer hela livet

Påsken är kyrkans största helg under kyrkoåret. Vi firar att Jesus har besegrat döden. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten.

Lisbeth Stigemyr, en av Hjortensbergskyrkans pastorer, svarar här på några frågor om denna vändpunkt.
- Om inte människor mött den uppståndne, levande Jesus efter att han brutalt korsfästs till döds och legat flera dagar i en grav hade det inte blivit någon kristen tro och kyrka, konstaterar Lisbeth Stigemyr med eftertryck.
- Jesu död visar att Gud är med oss i det allra svåraste. Vi är aldrig helt övergivna. Kristen tro handlar om att Jesus genom sin död och uppståndelse gör det möjligt för oss att ha gemenskap med Gud nu och även efter döden.

Vad betyder påsken för dig?
- Påsken betyder ett oerhört starkt hopp för mig och att ondskan och döden inte ska få sista ordet. Livet och kärleken ska visa sig starkast, men det är ingen enkel eller ytlig väg vare sig för Gud eller oss.

Det är flera kvällsandakter under början av stilla veckan. Vad önskar du att besökaren ska få med sig från dessa andakter?
- Den starka berättelsen om hur Jesus älskar så att han ger ut sig själv för vår och hela skapelsens skull. Andakterna vill erbjuda stillhet och tid att stanna upp och reflektera över vad Jesus handlande betyder. Musiken kompletterar bibeltexterna.

Vilken bibeltext föreslår du att man själv kan följa under veckan?
- Läs gärna slutkapitlen i något eller flera av evangelierna, till exempel Matteus evangelium kapitel 26-28 eller Lukas evangelium kapitel 22-24.

Någon påskpsalm som du vill lyfta fram?
- Det finns många fina psalmer som lyfter fram påskens budskap, så jag har svårt att välja, säger Lisbeth Stigemyr.
- För tiden fram till påskdagen kan jag välja 137 Den kärlek du till världen bar. På påskdagen ska vi sjunga en nyare sång, 815 i Tillägg till Psalmer och Sånger, Jesus har uppstått, men jag vill också gärna sjunga några verser av psalm 146, den klassiska Vad ljus över griften med orgel och trumpet, även om textens språk är ålderdomligt.

Välkommen att delta i andakter och gudstjänster under stilla veckan och påskhelgen, en vecka som rymmer hela livet! Det lägsta och det största, det mörkaste och det mest hoppfulla, döden och livet. Påskdagens jubel bryter fram mot bakgrund av allt som hänt tidigare. Påskbudskapet blir inte helt om man bara får långfredagens eller påskdagens innehåll. Unna dig själv att ge de djupare frågorna i livet tid och utrymme.

För Jesus första vänner blev påsken då Jesus dog och uppstod helt avgörande, en vändpunkt för deras fortsatta liv. Så har många erfarit påskens budskap sedan dess.

Publicerat den 10 april