Viktigt att ha Jesus med sig i vardagen

En av Hjortensbergskyrkans medlemmar är Anna-Carin Johansson. Här intervjuas hon om sin tro och vad den betyder en helt vanlig dag.

För Anna-Carin Johansson är tron på Jesus jätteviktig.
- Jag försöker börja varje dag med att be för min familj och för dagen som ligger framför. Det känns så skönt att ha Jesus med sig i vardagen.
- Jag tror att Gud vill att vi inte ska känna oss rädda, trots att det är så många hemska saker som händer i världen. Gud vill att vi ska komma nära Honom, där kan vi få frid även om det stormar runt omkring oss.

Anna-Carin är uppvuxen i ett kristet hem så Jesus har alltid funnits med under hennes uppväxt, men hon kom till en punkt där hon förstod att hon måste fatta ett eget beslut att bjuda in honom i sitt liv och inte bara "va med" i kyrkan.

Hur gör du för att din tro på Gud ska växa och fördjupas?
- Det är viktigt för mig att ta tid för bön och bibelläsning och att dela sin tro på Jesus med andra kristna, säger Anna-Carin.

Något som hon rekommenderar är att gå en Alphakurs.

- Jag har gjort det i höstas och det har verkligen varit givande att få möta människor som inte är bekännande kristna i bra och spännande samtal.

Vad betyder medlemskapet i Hjortensbergskyrkan för dig? 
- Att höra hemma i ett sammanhang, att ha en "familj" att dela tron med. Min man och jag är med i en av Hjortensbergskyrkans hemgrupper där man i den lilla gruppen kan dela glädje, sorg, funderingar och be för varandra.

KORT OM ANNA-CARIN JOHANSSON
Bor i Spelvik med sin man Palle och ungdomarna Gustav och Emma-Lina.

Anna-Carin är uppvuxen i ett kristet hem. Sjöng i ungdomskören och var med i Tonår.

Utbildad förskolelärare och har bland annat jobbat i kommunens barnomsorg och i Svenska kyrkan i Runtuna på dagis och fritids. 1987 var hon med och startade förskolan Klippan där hon nu har ett vikariat.

Publicerat den 18 maj