Du är här:Start > Församlingen > Själavård

Hjortensbergskyrkans själavårdsteam

Enskilda samtal för dig som önskar:
- samtala om den kristna tron eller andra livsfrågor
- samtala om relationer, t.ex. i familj eller arbete
- stöd och hjälp vid kriser och livsförändringar

Vi erbjuder 1-3 samtal. I vissa situationer kan förlängning med något/några ytterligare samtal vara möjligt, men vi erbjuder inte terapi i långa samtalsserier.

Samtalslängd per gång är cirka 1 timme. Varje själavårdare gör upp ramen för samtalet med den hon/han möter.
Samtalet äger rum i kyrkan eller på annan överenskommen plats.

Samtliga i själavårdsteamet har församlingens förtroende och stöd att vara själavårdare. Alla har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Kontaktperson: Stig Alesand, 073-564 01 83, stigalesand@gmail.com
Övriga i teamet: Elin Björklund, Lena Delaplane, Ethel Lindgren, Åsa Sellerfors, Inger Stedt och Torbjörn Stedt.