- Nyheter http://www.hjortensbergskyrkan.se Nyheter från sv-se © 1995 - 2019 () () Sun, 09 Dec 2018 10:20:00 +0100 Sun, 09 Dec 2018 10:20:00 +0100 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 - Nyheter http://www.hjortensbergskyrkan.se Nyheter från <![CDATA[Julmusikal]]> Sun, 09 Dec 2018 10:20:00 +0100


Idag var det fullsatt till sista plats! (närmare 400 personer i alla åldrar) Pastor Andreas Holm inledde och intervjuade bl.a. några ledare från de olika grupper för barn och ungdomar som finns i Hjortensbergskyrkan. Julmusikalen "Drömmen om jul" framfördes av barn och ungdomar (och några vuxna). Kören Soul Children utgjorde stommen av sångare men i det luciatåg som ingick i musikalen var många yngre barn också med. Tack alla som bidrog till att vi fick ta del av en fantastisk musikal! Efteråt var det adventsfika för alla, Därefter blev det dans kring granen uppe i kyrksalen. Festen avslutades med tomtebesök - med godsaker till alla barn och ungdomar.

]]>
<![CDATA[Konfirmation och dop]]> Tue, 28 Aug 2018 21:00:00 +0200

Det var verkligen fest i Hjortensbergskyrkan denna helg när tio ungdomar konfirmerades! Under lördagen var det fest för konfirmanderna med familjer som avslutades med en offentlig dop- och nattvardsgudstjänst. Och sedan följde söndagens innehållsrika konfirmationsgudstjänst då kyrkan var i det närmaste fullsatt. Här är en bild på konfirmander och ledare. Foto Benny Malmström.

]]>
<![CDATA[Hjortensbergskyrkan antog en ny vision]]> Sun, 20 May 2018 21:49:00 +0200 Efter livliga diskussioner har församlingen nu antagit en ny vision. Visionen hade redan behandlats och diskuterats på ett tidigare församlingsmöte. På församlingsmötet i maj togs beslutet om en ny vision som innehåller vår församlings ekumeniska bakgrund, vårt arbetssätt och vår vilja att utveckla församlingen med Jesus i centrum.

Du hittar visionen under rubriken, Församlingen.

]]>
<![CDATA[Många nya scouter]]> Thu, 02 Nov 2017 10:43:00 +0100

Scoutinvigningen 18 oktober blev mycket lyckad. Vi har senaste tiden fått många nya scouter. Det märktes verkligen när Spårarna (de yngsta 7-9 år) skulle få sina märken. Högtidligt och spännande! När alla grupper och nya ledare hade blivit invigda vidtog traditionellt fika och bildvisning för alla. Bland annat från sommarläger och hajker med barn från andra scoutkårer. Kul att se att vi också är med i en världsvid fredsrörelse med cirka 65 miljoner (!) medlemmar. Tack alla som kom och gjorde det till en fest!

Det har varit en stor tillströmning av scouter senaste tiden vilket vi är jätteglada för. Det blir roligare när man är många och man kan göra mer saker och församlingens kontaktyta ökar.

Därmed behöver vi också fler ledare för detta växande arbete. Om du känner själv att du vill hjälpa till eller har tips på någon passande person får du gärna höra av dig till någon av de anställda i kyrkan eller Erland Strandås.

Ledarna

]]>
<![CDATA[Församlingsdag om öppenhet]]> Tue, 26 Sep 2017 21:44:00 +0200

Över hundra personer i alla åldrar deltog i Hjortensbergskyrkans församlingsdag på Åsa folkhögskola den 23 september. Dagen gick bland annat ut på att lära känna nya vänner i församlingen.

En församling är inte bara till för sin egen skull. Ett samtalstema under dagen var hur kyrkan ska kunna präglas av öppenhet för nya människor, inte minst för personer som flytt från andra länder.
En annan del handlade om att vara ledare. Vad krävs för att bli en god ledare och förebild?
Programmet var anpassat för både barn och vuxna med bland annat lekar ute på gräsmattan. I gudstjänsten före den avslutande korvgrillningen dramatiserade barnen liknelsen
"Den barmhärtige samariten" - i modern tappning.

]]>
<![CDATA[Fullt ös i gudstjänsten]]> Sat, 13 May 2017 19:38:00 +0200

Ja, det var fullt ös i kyrkan när gospel gruppen NGG medverkade i gudstjänsten första söndagen i maj. Gruppen framförde ett varierat program med sånger på både svenska och engelska.

Gruppen har utvecklats mycket de senare åren tack vare god ledning av Mats Järpehag men man har också arbetat men flera duktiga externa ledare. Dessutom har gruppen samarbetat med storheter som Frank Ådahl, Ole Börud, Evelina Gard och Samuel Ljungblahd.

Som vanligt hade kören ett gediget komp bakom sig och spelglädjen var påtaglig i de många svängiga gospelörhängena. Men gruppen har också en fantastisk förmåga att blanda programmet med stillsam lovprisning som tex. i den tonsatta bönen, Vår Fader.

Vi är många som följt NGG (Nyköping Gospel Group) genom åren och vi hoppas på åtskilliga konserter och gudstjänster framöver. Härnäst skall gruppen medverka på Nyköpings Festdagar.

]]>
<![CDATA[Välkommen till en vecka som rymmer hela livet]]> Mon, 10 Apr 2017 18:50:00 +0200

Påsken är kyrkans största helg under kyrkoåret. Vi firar att Jesus har besegrat döden. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten.

Lisbeth Stigemyr, en av Hjortensbergskyrkans pastorer, svarar här på några frågor om denna vändpunkt.
- Om inte människor mött den uppståndne, levande Jesus efter att han brutalt korsfästs till döds och legat flera dagar i en grav hade det inte blivit någon kristen tro och kyrka, konstaterar Lisbeth Stigemyr med eftertryck.
- Jesu död visar att Gud är med oss i det allra svåraste. Vi är aldrig helt övergivna. Kristen tro handlar om att Jesus genom sin död och uppståndelse gör det möjligt för oss att ha gemenskap med Gud nu och även efter döden.

Vad betyder påsken för dig?
- Påsken betyder ett oerhört starkt hopp för mig och att ondskan och döden inte ska få sista ordet. Livet och kärleken ska visa sig starkast, men det är ingen enkel eller ytlig väg vare sig för Gud eller oss.

Det är flera kvällsandakter under början av stilla veckan. Vad önskar du att besökaren ska få med sig från dessa andakter?
- Den starka berättelsen om hur Jesus älskar så att han ger ut sig själv för vår och hela skapelsens skull. Andakterna vill erbjuda stillhet och tid att stanna upp och reflektera över vad Jesus handlande betyder. Musiken kompletterar bibeltexterna.

Vilken bibeltext föreslår du att man själv kan följa under veckan?
- Läs gärna slutkapitlen i något eller flera av evangelierna, till exempel Matteus evangelium kapitel 26-28 eller Lukas evangelium kapitel 22-24.

Någon påskpsalm som du vill lyfta fram?
- Det finns många fina psalmer som lyfter fram påskens budskap, så jag har svårt att välja, säger Lisbeth Stigemyr.
- För tiden fram till påskdagen kan jag välja 137 Den kärlek du till världen bar. På påskdagen ska vi sjunga en nyare sång, 815 i Tillägg till Psalmer och Sånger, Jesus har uppstått, men jag vill också gärna sjunga några verser av psalm 146, den klassiska Vad ljus över griften med orgel och trumpet, även om textens språk är ålderdomligt.

Välkommen att delta i andakter och gudstjänster under stilla veckan och påskhelgen, en vecka som rymmer hela livet! Det lägsta och det största, det mörkaste och det mest hoppfulla, döden och livet. Påskdagens jubel bryter fram mot bakgrund av allt som hänt tidigare. Påskbudskapet blir inte helt om man bara får långfredagens eller påskdagens innehåll. Unna dig själv att ge de djupare frågorna i livet tid och utrymme.

För Jesus första vänner blev påsken då Jesus dog och uppstod helt avgörande, en vändpunkt för deras fortsatta liv. Så har många erfarit påskens budskap sedan dess.

]]>
<![CDATA[Självklart att alla får vara med i scouterna]]> Mon, 20 Mar 2017 07:00:00 +0100

Det finns cirka 30 miljoner scouter i världen varav drygt 70 000 i Sverige och ett rejält gäng av dessa finns i Hjortensbergskyrkan.

- Scouting idag är mer inriktat på upplevelser och samarbete än tidigare, då var det mer kunskap och färdighet som gällde, berättar Erland Strandås, kårchef i Hjortensbergskyrkans scoutkår.

Scoutlagen och scoutbönen har moderniserats, men fortfarande vilar pedagogiken på grundvalar som bland annat "learning by doing" och friluftsliv.
- Att alla får vara med har alltid varit självklart inom scoutrörelsen, betonar Erland med eftertryck.

Scouterna i Hjortensbergskyrkan är både en del av församlingens verksamhet och Equmeniascouts verksamhet i Sverige.
- Vi är glada att ha ett så stort stöd i församlingen, men också att vara delaktiga i den världsomspännande fredsrörelsen som scouterna är, säger Erland Strandås.

-I scoutkåren är vi ett 30-tal barn och åtta ledare. Vi har barn och ledare från församlingen, men också många som har annan bakgrund. Vi är indelade i tre åldersgrupper från 7 till 19 år. Läs mer om Hjortensbergskyrkans scouter >>>

Läs gärna med om scouting >>>

När man blir invigd scout blir man en del av den världsvida scoutrörelsen, men man avger också ett löfte att "efter bästa förmåga" följa scoutlagen. Läs mer >>>
- För oss i scoutkåren är scoutinvigningarna en högtid med lite extra spänning då man i Hjortensbergskyrkan också får märken och sin scouthalsduk som nybörjare. Ett bra tillfälle för oss alla scouter och familjer att mötas.

Scoutkåren var arrangörer för scouttävlingen Tassenatta, som är en 60-årig tradition för scouter från Sörmland att träffas och tävla mot varandra under tidig höst. Tävlingen är numera en spårning dels i dagsljus dels i mörker där man ska ta sig runt en slinga i naturen och lösa problem och praktiska uppgifter.
- Vi hade valt Labro Ängar för själva spåret med stationerna. 70-tal barn deltog och ett 20-tal funktionärer från församlingen hjälpte till. Tack vare dem och det fina vädret blev tillställningen mycket lyckad och uppskattad. Våra scouter vann den yngsta och äldsta klassen.

De bästa bilderna från de senaste årens träffar finns i vårt bildarkiv, härliga bilder på allt från hajker till sommarläger. Titta in i bildarkivet >>>
- Titta gärna på bilderna och få en glimt hur kul vi har, avslutar Erland Strandås.

]]>
<![CDATA[Alphakurs]]> Sat, 25 Feb 2017 20:46:00 +0100

Christina, du gick Alphakurs i Hjortensbergskyrkan förra hösten. Vad var det som gjorde att du anmälde dig till Alphakurs?
Min granne, Maria Forss, berättade för mig om Alpha - en kurs om den kristna tron, dess innebörd och betydelse. Jag har länge varit intresserad av och funderat på frågor om tro, vad den kristna tron betyder för oss idag och även för mig personligen. Det finns många obesvarade frågor som hur livet skapades, finns det liv efter detta, är det någon som lyssnar när/om jag ber, vem är Gud, är kristendomen den "enda sanna" religionen. Kanske skulle en Alphakurs bidra med både kunskap och gemensamma samtal om mina funderingar. När Maria skulle gå kursen blev det naturligt för mig att anmäla mig. Det kändes bra att gå tillsammans med någon jag kände och som har en förankring i Hjortensbergskyrkan.

Nu har du anmält dig till höstens kurs också. Varför vill du gå en gång till?
Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på alla träffar. Det var jag medveten om när jag anmälde mig. Nu vill jag gärna ta del av avsnitt som jag missade bl.a. om den Helige Ande, kyrkans roll idag och "hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv". Alphakursen var mycket givande, så jag vill gärna få utveckla och fördjupa mig även i de ämnen jag tog del av. Därför har jag anmält mig till en ny kurs.

En Alphakväll innehåller både mat, föredrag och samtalsgrupper. Vad tycker du är bäst med Alpha?
Upplägget var mycket bra. Att börja med att äta "något gott" tillsammans är både trevligt och det ger en möjlighet att lära känna de andra deltagarna på ett naturligt och enkelt sätt. Efter maten passade det bra att lyssna till ett föredrag. Det var olika ämnen varje gång vilket gav olika infallsvinklar och kunskap om den kristna tron, samtidigt som det fanns en "röd tråd" i hela kursen. Föreläsarna var alla inspirerande, engagerade och kunniga och väckte både intresse och många tankar hos mig. Det kändes så bra! Att efter föredraget sitta i en mindre grupp och prata om dagens ämne och delge varandra våra tankar och erfarenheter var kanske det bästa med hela kursen. Vi hade en god stämning i "min grupp" med en stor öppenhet. Alla frågor och tankar togs emot på ett bra sätt. Naturligtvis hade vi en tystnadsplikt om det vi tog upp i gruppen.

Vill du rekommendera Alpha till andra? Vem tycker du det passar för i så fall?
Jag rekommenderar varmt alla som har frågor och funderingar om kristen tro, och som vill lära sig mer, att anmäla sig till en Alphakurs. För mig var kursen en spännande resa som gett mig mycket! Jag tror den passar alla som är intresserade oavsett ålder, kön, bakgrund, profession, kyrklig tillhörighet m.m.

]]>
<![CDATA[Vem söker Gud idag]]> Thu, 19 Jan 2017 15:00:00 +0100

Under temat VÅGA TRO inbjuder Hjortensbergskyrkan till samlingar och gudstjänster 11 - 19 mars.

- Att våga tro är att våga närma sig Gud från den plats där du befinner dig, säger Pär Alfredsson, evangelist i Equmeniakyrkan .

Att Pär Alfredsson gillar temat Våga tro av många anledningar är förstås ingen vild gissning.
- Min starka upplevelse är att det idag är lätt att prata om andlighet och tro. Då är det gott att kunna inbjuda till en tro som gör anspråk på att bära oss genom allt, säger han med eftertryck, och en Gud som älskar oss och vill ge oss hopp.

Pär Alfredsson hoppas att alla samlingar skall kännas välkomnande för dig som vill veta mer om kristen tro.
- Att våga tro är att våga närma sig Gud från den plats där du befinner dig!

Vad gör en evangelist när han inte predikar?
- Utöver uppdraget att vara evangelist och kallelsen som den vilar på, är jag brandman sedan 25 år tillbaka, idag som styrkeledare inom Öckerö räddningstjänst. Jag åker motorcykel, är havande med Harley och gillar att vara på havet. Är också pappa till tre goa ungdomar.

Vad förväntar du dig av dagarna i Hjortensbergskyrkan?
- Min bön och längtan är att våra liv och hjärtan skall få beröras av Jesus och att fler får lära känna Honom!  

KORT OM PÄR ALFREDSSON
Bor på Öckerö och gillar IFK Göteborg.
Kom till tro 17 år gammal och sedan dess en spridare av det glada budskapet att Jesus Kristus är Herre.
Evangelist i Equmeniakyrkan och styrkeledare i Öckerö räddningstjänst.
MC-knutte som drömmer om att få åka en egen Harley Davidsson.

]]>
<![CDATA[Halvvägs till himlen med Anders Jansson]]> Sat, 02 Jan 2016 22:19:00 +0100

Hjortensbergskyrkan har närmare 400 medlemmar, alla unika på sitt sätt. Den röda tråden som förenar är att man har en personlig kristen tro och bekänner Jesus Kristus som Herre.

En av Hjortensbergskyrkans medlemmar är Anders Jansson. En man med många strängar på sin "lyra" visar det sig när vi träffar honom halvvägs till himlen under kyrktaket i färd med att byta lampor.

- Jag är uppvuxen i en icke kristen familj där julottan var årets kyrkobesök, men ändå fanns det ganska kristna värderingar, minns Anders. Genom en kompis kom jag med i tonårsgruppen i kyrkan och där möttes Jesus och jag så sakteliga.

Vad betyder din kristna tro för dig en helt vanlig lite kulen vinterdag?
- Förtröstan om ljusare tider, någon att dela livet med, men också vänner.

Att vara kristen är att inte veta utan tro. Vad tänker du om det?
- Jag är nog ganska barnslig i min tro, så som barn tror på vad föräldrar säger litar jag på vad Gud sagt.

Hur gör du för att din tro på Gud ska växa och fördjupas?
- Jag är med i en av församlingens hemgrupper och den är viktig för mig, konstaterar Anders med eftertryck.

KORT OM ANDERS JANSSON
Veteranbilsägare är Anders sedan 1997 genom köpet av en MGB roadster. Sedan har det tillkommit en Opel Manta A -72 och ett par veteran mopeder.

Som ljudtekniker startade han ett eget företag 1983. Det har sedan utvecklats till vad det är idag, även fast det varit på fritiden hela tiden.

På SSAB började Anders 1985 som instrumentreparatör ett par år innan det blev elektronikverkstan, som han fortfarande är kvar på.

2002 köptes huset där han och sonen Abbe bor.

]]>
<![CDATA[På förskolan Klippan gäller kläder efter väder]]> Mon, 07 Dec 2015 13:58:00 +0100

Precis vid sidan om Hjortensbergskyrkan ligger förskolan Klippan på en egen liten bergsknalle. Där är det liv och rörelse både ute och inne från måndag till fredag.

Kläder efter väder är det som gäller eftersom barnen alltid är ute en rejäl stund på förmiddagen på gården, i skogen eller i pulkabacken.
- Är det full snöstorm och -10 grader får de allra minsta stanna inne, men vi andra går ut, säger Kerstin Holm, förskolechef på Klippan. Att få tampas lite med vädrets makter brukar vara en spännande upplevelse.
På sommarhalvåret är man också ute på eftermiddagen.

Barnen på förskolan är 1- 6 år och därmed är behov och intresse ganska varierat.
- Engagemanget är oftast helhjärtat i våra samlingar och grupper och det är mycket glada miner. Uppskattat är den fria leken och det egna skapandet.
- Hemlagad mat bjuds det på varje dag från en varierad meny, framhåller Kerstin Holm. Att vi lagar vår mat från grunden betyder mycket för aptiten, inte minst för sinnen som doft, smak och synintryck. Barnen ger komplimanger för den goda maten till kocken för dagen och vi tycker det är härligt att få så god respons.

Förskolan Klippan drivs på "kristen grund" vilket innebär att man på ett naturligt sätt, i vardagen, vill förmedla kristen tro och värdegrund genom förhållningssätt och bemötande.
- Samlingen klockan 9 avslutar vi genom att be en bön tillsammans och en gång i veckan har vi en samling med en bibelberättelse, berättar Kerstin Holm. Vi sjunger också sånger med kristet innehåll och tackar Gud för maten.
- Det är viktigt att föräldrarna är överens inom familjen att det känns rätt för dem att ha sitt barn placerat på en förskola med kristen profil och vi är alltid tydliga med att poängtera detta inför en kommande placering, betonar hon.

Till sist delar Kerstin med sig av ett par fina "klippanminnen" av många.
- En pojke i 4- års åldern som jag hade fått en god relation till, följde en engelsk ligafotbollsmatch via storbildsskärm tillsammans med sin pappa. När de kom tillbaka till Klippan efter helgen berättade pojken glatt vilket lag han hejade på: Jag hejade på "Kerstin United"! (Manchester United)
- En av de yngre flickorna kom gående inne med en dockvagn och samtidigt pratade hon i en bärbar leksakstelefon. Plötsligt kommer två andra barn springande och snubblar omkull på varandra framför vagnen så hon måste stanna upp. Hon berättar hela tiden helt sakligt i telefonen vad som händer: - Ja, vi är ju ute och går en promenad, men nu kom Kalle och Lisa springande och snubblade framför vagnen så det blev lite rörigt här. Så där, nu kommer jag förbi. Ja, då ses vi i affären sen. Hej då!

Kort om förskolan Klippan
Verksamheten sker på kristen grund.
Lek och lekfull inlärning är viktigt.
Uteaktiviteter varje dag, året runt.
Maten lagas på förskolan.

]]>
<![CDATA[Tänd ett ljus]]> Sun, 06 Dec 2015 18:55:00 +0100

I KONTAKT, Hjortensbergskyrkans tidning, uppmanar församlingens pastor Lisbeth Stigemyr i sin reflektion oss att tända ljus. Här nedan återges texten något förkortad.

"... Många av oss känner denna höst att mörkret breder ut sig i vår värld. Så många människor på flykt var länge sedan världen upplevde. Nu ser vi det inte bara på bildskärmar av olika slag, utan möter också människor som varit med om fasansfulla erfarenheter. Till detta möter vi Europas fattigaste som tigger på våra kalla trottoarer, men också enskilda personer och hela familjer som slås sönder av droger och/eller psykisk ohälsa. Ganska många känner av en ökad press i sitt arbetsliv och frågorna växer hur vi agerar bäst.

Det är lätt att bli handlingsförlamad och stänga till om sig själv och sitt eget. Men nu är tiden att låta ljusen lysa.

Ett leende, ett uppmuntrande ord, ett dukat bord. Allt sådant har betydelse! Både för dem vi lever närmast och för människor vi inte lärt känna ännu. Vi kan ingjuta mod i de som står oss nära. Vi kan få nya vänner och vara med och skapa ny framtid för dem.

I julens tid får vi vara med och välkomna Gud som kommer som ett värnlöst barn när det är som mörkast. Ett barn som inte får plats i härberget och som tvingas på flykt hotad till livet. Det säger något mycket viktigt om Gud. Vi tror på en Gud som inte stänger om sig i himlens vackra värld utan som öppnar sig själv och delar liv och öde med alla oss i mörker av olika slag. En Gud som älskar denna jord och varje människa. I Jesus ser vi Guds ansikte som ett ljus fyllt av nåd och sanning.

Advent och jul är mer än stearin är det budskap vi får förmedla som kyrka. Så kan alla tända ljus få påminna oss om Jesus som talar om sig själv som världens ljus. Ängelns första hälsning till trötta och frusna arbetande herdar i julens evangelium är: Var inte rädda. Den hälsningen från Gud får vi ta emot och värmas av inte bara i juletid..."

Hela Lisbeth Stigemyrs text i KONTAKT nummer 4 kan du läsa genom att klicka här >>>

]]>
<![CDATA[En tid för bön 10 – 24 januari]]> Fri, 04 Dec 2015 10:15:00 +0100

I Hjortensbergskyrkan inleds 2016 med några veckor med särskilt fokus på bön.

10 - 15 januari i Hjortensbergskyrkan
Förutom bön i församlingens gudstjänster så är det samlingar med gemensam bön i kyrkan under följande tider:
Söndag klockan 16.00 Ä 18.00
Tisdag klockan 10.00
Onsdag klockan 10.00 och klockan 19.00
Torsdag klockan 10.00
Fredag klockan 10.00

Ekumeniska böneveckan 18 - 24 januari
Måndag - fredag klockan 19.00 Bön i Korskyrkan. Kvällarna leds av pastorer och präster ifrån olika församlingar i Nyköping.

Söndag klockan 16.00 Föreläsning i S:t Nicolai församlingshem. Stefan Gustavsson. Är Jesus unik? Om kristen tro i en värld av religioner.

Söndag klockan 18.00 Bönegudstjänst i S:t Nicolai kyrka, Stefan Gustavsson med flera.

Bönekalender
Det finns också en bönekalender för tiden 10-24 januari.
Här kan du ta del av bönekalendern >>>

]]>
<![CDATA[Den svenska ljuslågan flämtar i advent]]> Fri, 20 Nov 2015 12:16:00 +0100 När vi 2015 tänder adventsljusstaken är det med en bön för alla de människor som av olika skäl berövas rätten till ett värdigt liv. För många av dessa har vårt land denna höst varit som ett ljus i ett mörkt Europa där många länder stängt gränser och byggt staket. En stor grupp människor har kommit till vårt land efter resor och vandringar som vi knappast kan föreställa oss.

I Sverige har inte alla öppnat famnen men många har gjort det och en ny folkrörelse växer fram där asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn och unga tagits emot av människor som delat med sig av tid, pengar och engagemang.

Nu flämtar den svenska ljuslågan, möjligen håller den på att slockna. Sverige ska också stänga till och stänga ute. Våra hårt pressade politiker menar att vi behöver hämta andan.

Vårt perspektiv handlar inte om att minska behoven utan om att utöka resurserna. Vi klarar det och vi har möjligheterna utan att någon enda av oss behöver lida nöd.

Vi har full respekt för de mångas arbetsinsats under de gångna månaderna, en insats som varit långt utöver det vanliga och krävt nya lösningar från dag till dag.

Men de som nu får betala det högsta priset är människor som flyr från krig och terror, människor kanske utan ägodelar och ekonomiska medel. De är människor som du och jag. De hoppas på en framtid, de drömmer om ett liv i säkerhet och de älskar sina närmaste. De får nu vända åter men ingen kan riktigt säga vart de ska ta vägen.

En av adventstidens bibeltexter handlar om en port som ska göras så hög som möjligt och en dörr som ska öppnas. Vi ser något annat nu och vi känner oro för vad som händer med alla dessa människor på flykt i den nordeuropeiska vinterkylan.

Vi ber tillsammans med många denna adventstid med ord ur en av högtidens psalmer:

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud över jorden.
All nöd, all förtvivlan du ser

Stockholm den 25 november 2015
Equmeniakyrkans kyrkoledare, ledningsgrupp och regionala kyrkoledare

]]>
<![CDATA[En julkonsert som i ord och ton vill spegla advent och jul]]> Mon, 09 Nov 2015 10:33:00 +0100

Advent och jul berättar om gemenskap och hopp i världens mörker och om att Gud möter oss mitt i livets begränsning.
Adventstiden är också en glad tid i kyrkan, som bland annat tar sig uttryck i julkonserter.

I Hjortensbergskyrkan är det en julkonsert med traditionella advents- och julsånger söndagen den 5:e december klockan 18.00. Medverkande är Hjortensbergskyrkans Vokalensemble, som för konserten är förstärkta med musiker.
Pianist och dirigent är Tony Larsson och organist är Sigvard Karlsson. En liten stråkensemble, träblåsare samt el-bas medverkar också. Anders Bjurström är konferencier och pastor Lisbeth Stigemyr ger en kort appell
- Konserten börjar och avslutas med unison psalmsång, berättar Tony Larsson.

Konserten är gratis, men det blir en insamling till Hjortensbergskyrkan Hjälper.

- En julsång bör spegla varför vi firar advent och jul och skänka en atmosfär till både utförare och lyssnare, sammanfattar Tony Larsson.

I vardagligt tal heter kören Team Tony och utgör ett av teamen i Hjortensbergskyrkans musikverksamhet.
- Teamet har sjungit tillsammans sedan 2011 både i gudstjänster, gett några konsert varje år i vår egen och i några andra kyrkor, berättar Tony Larsson.

]]>
<![CDATA[Mikael gillar Gud och kurviga vägar]]> Thu, 15 Oct 2015 17:08:00 +0200

Hjortensbergskyrkans församling har närmare 400 medlemmar, alla unika på sitt sätt. Det som förenar är att man har en personlig kristen tro och bekänner Jesus Kristus som Herre.

En av medlemmarna är Mikael Ingemarsson, en man med många strängar på sin "lyra". Mikaels föräldrar tog med honom till kyrkan redan som bebis.

- Det har liksom varit självklart för mig redan från början att vara med i en församling. Jag döpte mig när jag var 10 år.

- Jag räknar med Gud varje dag! Min kristna tro är grunden för mitt liv och mina värderingar, konstaterar Mikael med eftertryck. Det hoppas och tror jag påverkar mina dagliga val och beslut på ett positivt sätt.

Han läser något bibelsammanhang varje dag, oftast en bibel-app i sin Ipad för att tron ska få näring att växa och fördjupas.
- I mitt jobb har jag tillsammans med mina kollegor en "morgonandakt" varje dag, då någon delar tankar, bibelord eller liknande. Och så ber vi tillsammans. Det är härligt att kunna börja en arbetsdag på det sättet.

Musikintresset har alltid funnits hos Mikael, men mer i form av att sjunga och spela tillsammans med andra, än att lyssna på musik.
- För mig och många andra, är sången och musiken en väldigt viktig del i gudstjänsten. Vi får lovsjunga Gud tillsammans med sång och instrument.
- Jag leder ett musikteam i Hjortensbergskyrkan, och ser som min uppgift att hjälpa människor att få lovsjunga Gud och att komma nära Honom genom innerliga sånger, stilla hymner och glada låtar.

Kort om Mikael Ingemarsson
- Jag är född i Nyköping och har gått både grundskola och gymnasium här.

Mikael Ingemarsson är utbildad lärare och fick så småningom jobb i hemstaden Nyköping och Sjösa skola, där han jobbade och trivdes i många år. Sedan det gångna läsåret jobbar han på Fokusskolan i Nyköping, som är en skola med kristen värdegrund.

När Mikael fyllde 40 började han att satsa på ett mc-kort.
- Det är en härlig känsla att dra på lite lagom på kurviga vägar och känna allehanda dofter lite mer än i bilsätet.

]]>
<![CDATA[Ta inte biståndspengar]]> Tue, 13 Oct 2015 15:02:00 +0200

12 kristna ledare uppmanar i ett upprop oss att skriva till finansministern Magdalena Andersson för att påverka regeringen att inte ta biståndspengar till att lösa flyktingsituationen, utan använda pengar från andra budgetområden.

Om du delar Lasse Svensson, Equmeniakyrkan och Pelle Hörnmark, Pingst ffs, med flera kristna ledare så kopiera och skicka in texten nedan till finansministern Magdalena Andersson, för att påverka regeringen i deras beslut gällande budgeten för 2016. E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Till Magdalena Andersson!
Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga, och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta, och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige.
Skriv under med namn och ort

]]>
<![CDATA[Samtal om tron är temat i senaste Kontakt]]> Sun, 04 Oct 2015 11:19:00 +0200

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver under rubriken "Vad hjärtat är fullt av" bland annat att ...vi kan alla behöva fundera över både vad tystnaden och öppenheten gör med våra liv. När blir vi ensamma med det som vi skulle må väl av att dela med någon annan. När är vi tysta med erfarenheter som någon annan skulle må bra av att vi delar. När delar vi sådant som vi skulle må bra av att behålla för oss själva...

Snart får vi fira påsk igen och samlas kring det mest centrala i kristen tro. I Kontakt finns påskveckans samlingar och gudstjänster. Mellan påsk och pingst kommer gudstjänsterna i Hjortensbergskyrkan att lyfta teman som har med samtal om tro att göra.

Rebecka Gustafsson Lönnroth är en av fyra som delar personliga bibelord, hon gör det med några verser ur Psalm 121.
Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig i livets alla skiften nu och för evigt.

Det finns notiser om en inspirationshelg för dig som är nyfiken på kristen tro, vårkonsert, pilgrimsvandringar, tjejfrukostar med mera.

Kontakt kan du läsa i pdf-format här >>> eller hämta ditt eget exemplar i Hjortensbergskyrkan.

]]>
<![CDATA[Korset växer fram]]> Thu, 01 Oct 2015 16:05:00 +0200

Ett fem meter högt kors i ek framför kyrkan invigdes i samband med gudstjänsten söndagen den 6:e september.

Korset vänder sig med öppna armar till dem som passerar kyrkan, mot Isaksdal, Brandkärr, Stockholmsvägen och badhuset. Grovt, enkelt och kraftfullt i sitt formspråk. Utformningen är gjord för att samspela med Hjortensbergskyrkans arkitektur.

Placeringen av ett stort väl synligt kors vid entrévägen vill tydligt visa att huset på kullen är en kyrka. En mötesplats mellan himmel och jord.

Korset är en påminnelse att Jesus själv står här mitt ibland oss med en öppen famn och säger sitt "kom".

Eken sågades försommaren 2014. I ett år låg de grova ekplankorna och torkade på en loge. Inuti korset finns en stålkonstruktion, som är galvaniserad för att inte påverka eken.

Redan vid ett församlingsmöte 2013 fattades beslutet att placera ett kors utefter entrévägen upp till kyrkan.

]]>
<![CDATA[Föräldrakväll om tro i familjen]]> Thu, 24 Sep 2015 12:23:00 +0200

Onsdag 14 oktober klockan 18.30 i Hjortensbergskyrkan.

Temat är "Hur tron kan bli en naturlig del av vår familj". Magnus Sternegård delar erfarenheter och leder samtalet om att låta tron få bli naturlig del i familj och hemmiljö. Magnus är barn- och ungdomskordinator i equmenia, som är Equmeniakyrkans ungdomsförbund. Magnus är en god inspiratör och har stor erfarenhet av just detta.

Andreas Holm, pastor och trebarns far, poängterar att vi alla har goda exempel och kan vara ett stöd för varandra denna föräldrakväll.
- Det här är ett bra tillfälle att tillsammans med andra föräldrar inspireras och samtala om hur vi ger det bästa vi har, vår tro, vidare till barnen, säger Andreas Holm
- Jag som förälder vet ju själv hur man ibland famlar efter att få till det man önskar i familjen, men ibland lyckas man också med något som faktiskt blir bra. I båda fallen så är det ju en styrka att få dela det med andra föräldrar som bär på liknande längtan.

Den här kvällen är en del i Hjortensbergskyrkans långsiktiga arbete med att stötta familjer och föräldrar i sin viktiga och ibland så utmanade roll.

Kvällen inleds med kvällsmat klockan 18.30 och avrundas strax före 21.

Anmälan senast 11 okt till andreas@hjortensbergskyrkan.se för att kunna beräkna maten.

Om det finns intresse så är tanken att kunna fortsätta med någon form av samtalsgrupp i under våren 2016.

Ett arrangemang tillsammans med studieförbundet Bilda.

]]>
<![CDATA[Mångfald tema i höstens Kontakt]]> Thu, 03 Sep 2015 09:59:00 +0200

Hösten nummer av församlingstidningen Kontakt har temat Mångfald.

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver i en reflektion utifrån temat bland annat att "Hjortensbergskyrkan har de senaste åren mött ganska många människor från världens konfliktområden. Det gör något med oss. Bekvämligheten utmanas och världen vidgas".

I en artikel med rubriken Nya vänner på Emtnäs intervjuas några medlemmar om hur kontakten utvecklats efter julfesten i Hjortensbergskyrkan 2013, dit flyktingar från Emtnäs inbjudits och 50 kom.

Kalendern sträcker sig fram till och med 4:e advent.

Tidningen kan du läsa i pdf-format här >>> eller hämta ditt eget exemplar i Hjortensbergskyrkan.

]]>
<![CDATA[Aktiviteter i sommar för barn och ungdomar]]> Thu, 21 May 2015 20:25:00 +0200

Erland Strandås, scouternas kårchef, ungdomsledare Linnea Linder och barnledare Anna Ingemarsson berättar här vad som är på gång i sommar och minns varsin goding till lägersång.

Scouterna åker på ett scoutläger för alla scoutgrupper på Getsjötorp i Kolmårdsskogarna 26-29 juni.
- Vi hoppas bli ett 20-tal från vår scoutkår, säger Erland Strandås. Det blir ett lite lugnare och enklare läger än förra året, men vi ser mycket fram emot det!
Information om scoutlägret hittar du här >>>
- Skymning rår över skogar och vatten... är en fin sång och sjungs alltid någon gång på ett scoutläger, ofta sent på kvällen innan vi kryper in i tälten, avslutar Erland Strandås.

Linnea Linder, berättar att ungdomarna åker på ungdomslägret Hampeveckan 29 juni-5 juli. Information om lägret hittar du här >>>
- Varje fredag under sommaren kommer det också att vara ungdomshäng. Utgångspunkten är Hjortensbergskyrkan klockan 19:00, säger Linnea Linder.
Ungdomsfestivalen "Frizon" brukar också vara populär. Information om festivalen hittar du här >>>
Upptaktshelg för höstterminen blir det på sommarhemmet vid Stjärnholm 21-23 augusti. Information och anmälan till Linnea Linder på telefon 0722-50 76 38.
- En lägersång jag ofta återkommer till och som påminner mig om min barndom är Temperaturen är hög uti kroppen...
- Jag tyckte lägerbålen var höjdpunkten på dagen när man var på läger, minns Linne Linder!

Anna Ingemarsson, ser fram mot Smajl lägret 1-5 juli på Hjälmargården för barn födda 2002-2007. Information om Smajl hittar du här >>>
- En sång som jag förknippar med läger är Omkring vår eld, på lääääger, konstaterar Anna Ingemarssonmed eftertryck.

Lägerfotot ovan är från Smajl 2014.

]]>
<![CDATA[Viktigt att ha Jesus med sig i vardagen]]> Mon, 18 May 2015 12:25:00 +0200

En av Hjortensbergskyrkans medlemmar är Anna-Carin Johansson. Här intervjuas hon om sin tro och vad den betyder en helt vanlig dag.

För Anna-Carin Johansson är tron på Jesus jätteviktig.
- Jag försöker börja varje dag med att be för min familj och för dagen som ligger framför. Det känns så skönt att ha Jesus med sig i vardagen.
- Jag tror att Gud vill att vi inte ska känna oss rädda, trots att det är så många hemska saker som händer i världen. Gud vill att vi ska komma nära Honom, där kan vi få frid även om det stormar runt omkring oss.

Anna-Carin är uppvuxen i ett kristet hem så Jesus har alltid funnits med under hennes uppväxt, men hon kom till en punkt där hon förstod att hon måste fatta ett eget beslut att bjuda in honom i sitt liv och inte bara "va med" i kyrkan.

Hur gör du för att din tro på Gud ska växa och fördjupas?
- Det är viktigt för mig att ta tid för bön och bibelläsning och att dela sin tro på Jesus med andra kristna, säger Anna-Carin.

Något som hon rekommenderar är att gå en Alphakurs.

- Jag har gjort det i höstas och det har verkligen varit givande att få möta människor som inte är bekännande kristna i bra och spännande samtal.

Vad betyder medlemskapet i Hjortensbergskyrkan för dig? 
- Att höra hemma i ett sammanhang, att ha en "familj" att dela tron med. Min man och jag är med i en av Hjortensbergskyrkans hemgrupper där man i den lilla gruppen kan dela glädje, sorg, funderingar och be för varandra.

KORT OM ANNA-CARIN JOHANSSON
Bor i Spelvik med sin man Palle och ungdomarna Gustav och Emma-Lina.

Anna-Carin är uppvuxen i ett kristet hem. Sjöng i ungdomskören och var med i Tonår.

Utbildad förskolelärare och har bland annat jobbat i kommunens barnomsorg och i Svenska kyrkan i Runtuna på dagis och fritids. 1987 var hon med och startade förskolan Klippan där hon nu har ett vikariat.

]]>
<![CDATA[Kul dagar lockar på sommarkollot]]> Fri, 01 May 2015 19:28:00 +0200

Även i år blir det ett sommarkollo på Hjortensbergskyrkans sommarhem, som är en oas ute vid Lastudden, vackert belägen vid en vik av Östersjön, mellan Nyköping och Oxelösund.

På sommarkollot blir det innehållsrika och omväxlande dagar för barn från årskurs tre till sex.

Anna Ingemarsson, en av eldsjälarna för kollot, berättar att dagarna rymmer allt från lek, bad, paddling och fiske till diverse pyssel.
- Mitt på dagen blir det förstås lunch och till "efterrätt" en bibelberättelse.

Sommarkollot har varje eftermiddag besök av kluriga Thord Siljefelt.
- Just nu går jag och samlar inspiration och idéer, berättar Thord. Det jag funderar på är hur vi tillsammans ska kunna tillverka insektshotell, men också luffarslöjd, gå på spännande skattjakt och testa saker och ting i vår egen experimentverkstad.

- Blir det kallt och ruggigt någon dag kan vi vara inne pyssla, spela spel och mysa vid öppna spisen, berättar Anna.

På förra årets kollo var det mesta populärt visar den utvärdering som barnen skrev. Bilden ovan är från sommarkollot 2014 och klicka för fler bilder från kollot 2014.
- Och i år ska det inte bli sämre, avslutar Anna med ett leende.

INFORMATION OM SOMMARKOLLO 23 -26 juni 2015

För barn från årskurs tre till sex.

Varje dag från klockan 10.00 till 15.00. Det går bra att anmäla sig för alla dagar eller bara vissa dagar. Kostnad 200:- för fyra dagar eller 50:-/dag. I priset ingår lunch och mellanmål.

Bilar går från Hjortensbergskyrkans parkering 09.30. Klockan 15.00 är det avfärd från sommarhemmet till Hjortensbergskyrkans parkering.

Anmälan, frågor eller om någon har svårt att betala avgiften kontakta barnledare Anna Ingemarsson, telefon 072-250 76 39, e-post anna@hjortensbergskyrkan.se

]]>
<![CDATA[Välkommen till valborgsmässofirande vid sommarhemmet]]> Thu, 19 Mar 2015 09:28:00 +0100

Hjortensbergskyrkans sommarhem är en oas ute vid Lastudden, vackert belägen vid en vik av Östersjön, mellan Nyköping och Oxelösund.

Säsongens upptakt är valborgsmässoafton med en rejäl brasa som inramas av ett vårtal, som i år hålls av Emma Fahlstedt, de traditionella vårsångerna sjungs och naturligtvis finns fika, korv och bröd.

Emma är Nyköpingsbo sedan sex år och ser fram mot att få ge familjens tre barn möjligheten att fira valborg på sommarhemmet.
- Det känns som en bra fortsättning på de storslagna valborgsfiranden jag själv upplevde som barn mitt i den gamla stadsparken i Sala.

På frågan vad hon tycker att ett tal vid brasan bara måste innehålla kommer svaret direkt.
- Eftersom våren är min allra bästa årstid, just för att det känns som om hela året ligger framför, måste mitt vårtal innehålla något om framtiden. Och gärna också någon reflektion om ljuset. Jag erkänner villigt att jag avskyr vinter och är själaglad för att det äntligen är ljust både mornar och kvällar när jag cyklar till och från tåget.

Två vårsånger som får Emma Fahlstedts vårkänslor att vakna till liv är dels "Under rönn och syren", men än mer sången "I furuskogen", som var en tradition under de åren hon sjöng i kammarkör.
- Det riktigt känns som om man står där bredvid en porlande vårflod mitt i en lummig skog när man sjunger den.

- Jag ser fram emot att få fira valborg vid sommarhemmet, som är en härlig plats att fira in våren på. Hoppas att många vill vara med och fira med mig!

Valborgsmässofirandet börjar med att serveringen öppnar klockan 19.30. Brasan tänds 20.30.

]]>
<![CDATA[2014 var ett innehållsrikt och utmanande år]]> Sun, 01 Mar 2015 09:11:00 +0100

Ett innehållsrikt 2014 blev summeringen när församlingen höll sitt årsmöte 1 mars.

- Jag har varit pastor i många år, men kan knappast minnas att det varit mer spännande och utmanande än nu, skriver Lisbeth Stigemyr, församlingens föreståndare i inledningen till församlingens årsberättelse.

Den stora samlingspunkten i veckan är söndagens välbesökta gudstjänst, som firats varje vecka.

Några exempel från verksamheten är hemgrupper som mötts för samtal och bön, tjejfrukostar och nattmackor för män har avnjutits, Alphagruppen har samtalat om kristen tro och barn- och ungdomsgrupper fyllt kyrkan med liv och rörelse.

Nytt inför 2015 var att styrelsen presenterade en verksamhetsplan som utifrån den mångfald församlingen rymmer valt att lyfta fram fyra fokusområden, bland annat ska arbetet bland barn, ungdomar och familjer fortsatt ha stort utrymme samt arbetet med att bli en mer mångkulturell församling.

Under 2014 har totalt drygt 2 miljoner samlats in. Hjortensbergskyrkan hjälper är församlingens katastroffond och har nu påbörjat arbetet med att samla in en andra miljon.

Antalet medlemmar i Hjortensbergskyrkan är drygt 360 och antalet som betjänas är 600.

]]>
<![CDATA[Nytt nummer av KONTAKT i ny form]]> Sun, 01 Feb 2015 19:57:00 +0100

Församlingstidningen KONTAKT handlar en hel del om sång och musik denna gång.

Församlingens musikaliska nestor Sigvard Karlsson talar om vilken påskpsalm som betyder mest för honom: Herren lever, våga tro det!

Pastor Lisbeth Stigemyr reflekterar över påsksången Dina händer är fulla av blommor.
- Det finns hopp i alla situationer där någon eller något trasats sönder. Det är själva centrum i den kristna tron.

Under rubriken "Musiken är ett uttryckssätt i Gudstjänsten" intervjuas Mats Järpehag. Söndagen den 29:e mars uppförs Jesu sju ord på korset. Musiken och texterna är en blandning av gospel, pop, klassisk körmusik, blandat med ren textläsning. De sju orden är en samling av de ord som Jesus enligt evangelierna uttalade när han hängde på korset. Programmet framförs av församlingens alla musikteam tillsammans under Mats Järpehags ledning.

En artikel handlar om korset som ska resas utanför kyrkan och att torkning pågår.

Kalendern fyller ett uppslag i tidningen och sträcker sig från mars fram till mitten av juni.

]]>
<![CDATA[En vandring för både kropp och själ]]> Tue, 20 Jan 2015 10:48:00 +0100

Pilgrimsvandrandet ger motion för både kropp och själ och rymmer både himmel och jord. En möjlighet att växla livstempo, om än bara för några dagar.

Pilgrimsvandrandet upplever många deltagare som en gåva där man både får uppleva stillhet, tystnad och reflektion, men också dela skratt och gemenskap.

Allt flätas samman och blir en möjlighet
att få dela tankar som tänkts under dagen, glädjas åt rasterna och vädrets nycker. Allt kryddat av en lagom dos möda,
att få sjunga om vägen som går oss till mötes, om solen som värmer vår kind och om att Gud ska hålla oss i sin hand,
att få be vår Herre om hjälp med val av livsväg och viljan att gå den.

Den yttre vandringen lockar med öppna horisonter, slingrande skogsstigar och personliga möten. Den inre vandringen öppnar upp personliga heliga rum, minnen och reflektioner.

Här kan du läsa mer om Hjortensbergskyrkans pilgrimsvandringar >>>

]]>
<![CDATA[Flyktingpolitiken är inte för generös]]> Fri, 19 Dec 2014 13:49:00 +0100 "Vi anser att talet om massinvandring är en myt som Sverigedemokraterna sprider." Det skriver drygt 380 representanter för svensk frikyrklighet på DAGEN debatt idag.

Sverigedemokraternas valframgång i senaste valet och d­eras ambition att göra invandringen till en huvudfråga i ett nyval gör oss mycket bekymrade."

Debattartikeln är formulerad av Stefan Swärd, Elimkyrkan Stockholm, Evangeliska frikyrkan/Equmenia­kyrkan och Sven-Gunnar Hultman, Gävle, Pingst­rörelsen.

Läs artikeln här >>>

]]>
<![CDATA[I december får pastorn svindel]]> Thu, 27 Nov 2014 14:29:00 +0100

I adventstid, när mörkret är som mörkast, tänder vi ljus. Ordet advent betyder ankomst och handlar om att vi förbereder oss inför för Jesus födelse vid julen.

Advent var från början präglad till stor del av allvar, en liknande tid som fastan inför påsken.
- Idag är adventstiden präglad av fest, säger Lisbeth Stigemyr, pastor i Hjortensbergskyrkan, det är glada gudstjänster, konserter och fester av olika slag. Vi börjar nästan julfirandet 1:a Advent och sedan känner många att efter själva juldagarna så är högtiden över.

Under advent konfronteras ljus och mörker högst påtagligt. Hur kommer dessa motpoler till uttryck i gudstjänsterna under advent?
- I vår kultur finns känslan att vi måste fånga dagen för snart tar mörkret över. I Bibeln finns det motsatta perspektivet, till exempel i Romarbrevet 13:12 står det att Natten går mot sitt slut och dagen är nära.
Vi får tro att Jesus som världens ljus en gång ska besegra all ondska. Det ger oss hopp och kraft att leva nu, så att vi bidrar till att sprida ljus och godhet. Det är aldrig meningslöst!
- Många tycker om att sjunga adventspsalmen Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, konstaterar Lisbeth Stigemyr. Andra kan inte tänka sig advent utan den glada psalmen Gå Sion din Konung att möta, som avslutas med ord som handlar om Jesus både i ett nu- och ett framtidsperspektiv Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud uti alla blir allt.

Julhelgen är undrens tid då Gud blir människa. Tanken svindlar. Hur har du det som pastor med "svindeln" under advent och jul?
- Tanken svindlar naturligtvis också för mig som pastor inför detta oerhörda att Gud själv blir människa! Jag hoppas vi aldrig blir så vana vid detta att vi slutar förundras.
- Vi får tro på en Gud som vet vad det är att vara människa. Ibland kallas Jesus Immanuel och det betyder Gud med oss. Det är julens stora budskap. Gud är inte i en avlägsen himmel utan här hos dig och mig.

Våra livssituationer ser olika ut. En del ser fram emot en familjejul. För andra känns ensamheten extra svår vid jultid. Relationer har gått sönder genom döden eller på andra sätt och inget blir som förut. Hur än de yttre förhållandena är så gäller julens budskap om en glädje för hela folket (ur julevangeliet i Lukas evangelium kapitel 2).

- Han vill lysa särskilt starkt med sin närvaro och kärlek där det är som mörkast och svårast. Gud är hos oss, avslutar Lisbeth Stigemyr.

]]>
<![CDATA[Nytt nummer av Kontakt]]> Sat, 22 Nov 2014 15:58:00 +0100

Det nya numret av församlingstidningen Kontakt har temat Våga tro.

Förutom ett antal artiklar, bland annat om en föräldrautbildning, finns även kalendern med advent och julens gudstjänster och samlingar. Kalendern sträcker sig in i mars.

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver en reflektion utifrån temat, bland annat att kristen tro handlar inte främst om ett antal trossatser och levnadsregler. Det handlar om en relation med levande Gud.

Temat Våga tro återkommer när församlingen får besök av Pär Alfredsson, riksevangelist i Equmeniakyrkan, med start i slutet av januari. Han intervjuas i en artikel där det bland annat framkommer att han kryddar arbetet som evangelist med att vara styrkeledare i Öckerö räddningstjänst.

]]>
<![CDATA[Alpha är både livsviktiga samtal och luktar gott]]> Thu, 16 Oct 2014 17:18:00 +0200

Under hösten träffas ett 20-tal personer under tio tisdagskvällar till Alphakurs I Hjortensbergskyrkan. Deltagarna bär på en nyfikenhet att, tillsammans med andra, vilja lära sig mer om och samtala om kristen tro.

Det luktar gott redan i dörröppningen till Hjortensbergskyrkan, ikväll bjuds det på varma goda pajer i höstrusket. Kvällarna börjar med en måltid där man får tillfälle att lära känna varandra, som följs av ett kortare föredrag och samtal i mindre grupper om det som sagts, ett samtal som präglas av genorisitet och högt i tak.

Lennart Forss, en av samtalsledarna, berättar att det är olika ämnen varje Alphakväll. Frågeställningar som man samtalat om är bland annat: Vem är Jesus? Varför ska jag läsa bibeln och hur kan jag få den till att bli levande för mig? Varför och hur ska jag be? Hur leder Gud oss?
- Det finns mycket att diskutera och som samtalsledare har jag ju inte svaren på alla frågorna, konstaterar Lennart, men bara det att få dela frågorna med andra känns gott.

Deltagarna i Alphakursen är en blandning av män och kvinnor i åldrarna 25 till 65 år med mycket skiftande bakgrund.
- Det blir därför ofta spännande samtal då många har så mycket att dela med sig av livet utifrån sina perspektiv, berättar Lennart.

Deltagarna är allt ifrån de som inte har haft någon relation till kristen tro, men som blivit intresserad av att veta mer, de som är mitt i ekorrhjulet och känner att det saknas något som ger livet innehåll, till de som har kommit ett stycke på vägen till en personlig tro, men har frågor och funderingar som man vill dela med andra.

Nästa Alphakurs startar den 8 september 2015! Läs gärna mer här >>>

]]>
<![CDATA[Insamlingen till Världens Barn gör stor skillnad]]> Fri, 10 Oct 2014 14:19:00 +0200

Världens Barn har under åren samlat in över en miljard kronor. Pengar som bland annat Diakonia, PMU och Erikshjälpen fördelat till hundratals långsiktiga projekt som gett de mest behövande barnen en bättre chans i livet.

Åtta organisationer och kyrkor har varit engagerade i årets insamling till Världens barn i Nyköping. Ansvaret för samordningen växlar och i år var det Lena Delaplane, Hjortensbergskyrkan, som var samordnare.

- I Nyköping inbjöd vi till en kick-off inför årets insamling, berättar Lena Delaplane, och jag har haft kontakt med de olika organisationerna för att se att vi har personer vid affärer och andra platser.

- Fjärde oktober var den "stora" insamlingsdagen och vid dagens slut rapporterade varje organisation in sina summor till mig som jag i min tur rapporterade till länskoordinatorn.

Lena gläds åt församlingens trogna bösskramlare vid Oppeby supermarket och Willys.

- Jag är också glad över Gospelkvällen i Hjortensbergskyrkan och kollekten på över 14 000 kronor. Stor glädje och en fullsatt givmild kyrka. Ett annat fint initiativ var Svenska kyrkans weekend med olika program och gudstjänster för Världens Barn.

I Nyköpings kommun samlades totalt in över 200 000 kronor, med de pengar som sänts in via SMS, från företag, Sörmlands sparbank med mera, säger en påtagligt glad samordnare.

- I genomsnitt gav vi i Nyköping 3,80 kronor/person. En rejäl ökning mot förra årets 3,20, säger Lena Delaplane, men vi ligger långt efter Gnesta med cirka 12 kronor/person...

Lena Delaplane önskan inför nästa år är att unga människor engagerade sig i Världens Barn-insamlingen, en uppgift som ger en större förståelse för att hjälpa sin nästa.

- Behoven är enorma i vår arma värld och många, många barn lider, är sjuka, svälter, har mist sina föräldrar och får inte gå i skola, avslutar eldsjälen Lena Delaplane.

]]>
<![CDATA[Grundtonen är himlen och tankar om evigheten]]> Wed, 08 Oct 2014 20:30:00 +0200

Allhelgonahelgen har blivit en av de största helgerna då många människor besöker kyrkor och kyrkogårdar för att tända ljus för anhöriga eller vänner som dött.

Allhelgonahelgen i Hjortensbergskyrkan inleds på Allhelgonadagen lördagen 1:a november klockan 11.00 med en gudstjänst med nattvard och ljuständning för de som dött under året.

På söndagen den 2:a november klockan 18.00 är det Konsert i Allhelgonatid med Hjortensbergskyrkans Vokalensemble under Tony Larssons ledning. Konsertens grundton är himlen och tankar om evigheten.

Allhelgonahelgen är för Tony Larsson en helg då han minns de som gått före, men också en helg med tid för eftertanke.
- Vad väntar när vi dör för oss som har en tro?

Under konserten är kören förstärkt med Johan Björklund, basist och Annika Malmström, flöjt. Båda tillhör församlingen, men har inte på detta sätt medverkat tillsammans med kören tidigare. Pastor Lisbeth Stigemyr reflekterar över konsertens grundton; himlen och evigheten och Anders Bjurström är konferencier.

Själva konserten är gratis, men det blir en insamling till Hjortensbergskyrkan Hjälper.

- Teamet har sjungit tillsammans sedan 2011 både i gudstjänster, gett några konsert varje år i vår egen och i några andra kyrkor, berättar Tony Larsson.

I vardagligt tal heter kören Team Tony och utgör ett av teamen i församlingens musikverksamhet.

]]>
<![CDATA[En innehållsrik höst har börjat]]> Tue, 23 Sep 2014 12:13:00 +0200

Höstens alla verksamheter är nu igång i Hjortensbergskyrkan.

I nya numret av församlingstidningen Kontakt finns förutom höstens alla gudstjänster och samlingar även en intervju med syrierna Tony Nahas och Hala Shahin, som värdesätter kontakten med församlingen och en artikel om "Hjul som förenar" och det är här som bilden ovan av fotograf Peter Karlsson, Bildbeviset, hör hemma.
Läs mer om HKMC här >>>

Pastor Lisbeth Stigemyr skriver en reflektion utifrån ett av de verkligt vanliga orden i Bibeln, nämligen ordet "varandra".

- Ju mer jag tänker på ordet "varandra" ju vackrare och
viktigare tycker jag det blir, skriver Lisbeth. Det talar om ömsesidighet, om delat ansvar. Om att se till varandras behov. Det är en utmaning i vår individualistiska kultur.

Kontakt finns att läsa som pdf-fil här >>>

]]>
<![CDATA[Två unika puzzelbitar i församlingen]]> Wed, 20 Aug 2014 10:32:00 +0200

Att vara medlem i Hjortensbergskyrkan är att vara en unik puzzelbit i en rymlig kristen gemenskap. Här intervjuas Lena Holmqvist, med ett långt perspektiv på sitt medlemskap och Andreas Fahlstedt, med ett purfärskt medlemskap.

Lena Holmqvist, 75, gift med Bengt. Utflugen dotter. Medlem sedan 1979. Bland annat oväntat bra på att skriva spegelskrift, en egenskap som började på skoj i 20-årsåldern.

Andreas Fahlstedt, 29, gift med Emma och i familjen finns också Alde, Eskil och Ingrid. Medlem sedan i mars i år. En oanade talang är att han är en hejare på att packa, allt från resväskan och diskmaskinen till bilen.

Varför har du valt att tillhöra just Hjortensbergskyrkan?
- Det gemensamma är viktigare än det som särskiljer, därför var det naturligt för mig att gå med i en ekumenisk församling, konstaterar Lena Holmqvist.
- Jag tilltalas av församlingens grundläggande värderingar, säger Andreas Fahlstedt. Den ekumenik som präglat församlingen i fyra decennier verkar ha format en gemenskap som är öppen för nya idéer och är väldigt välkomnande.

Vad innebär det för dig att vara medlem i församlingen?
- En plats där jag enskilt eller tillsammans med andra får möta Gud, säger Lena. En plats för tröst, glädje och förnyelse. En stark känsla av gemenskap och värme. En uppgift jag får dela tillsammans med andra.

För Andreas innebär medlemskapet att få vara en del i en gemenskap, men också att vara delaktig i arbetet i församlingen.
- Delaktigheten kan bestå i allt från att gå på gudstjänst till att engagera sig i församlingsarbetet. För mig personligen innebär medlemskapet också en trygghet och att jag har en plats där jag får känna mig hemma och dela min tro.
Andreas betonar att ordet gemenskap är viktigt för honom när det gäller att tillhöra en församling.

- I Hjortensbergskyrkan känner jag att jag hör hemma, alltifrån starten och förhoppningsvis livet ut, summerar Lena sitt långa medlemskap i församlingen.

Hjortensbergskyrkan är en väldigt positiv plats att vara på summerar Andreas.
- Sedan vi blev medlemmar så har vi mött så många glada välkomnande ord och jag känner att vi verkligen blivit mottagna med öppna armar och att vi är en del av församlingen.

]]>
<![CDATA[Succé för kyrkkaffe i björklunden]]> Mon, 11 Aug 2014 14:06:00 +0200

Inte bara i Hjortensbergskyrkan utan också utanför finns det dolda skatter, bland annat ljuva gröna oaser.

Thord Siljefelt och hans gode vän Bertil Gärdin (97) brukar gå runt Hjortensbergskyrkan och prata om och planera för dessa grönområden.

- Vi har så ofta gått i björklunden vid kyrkan, och pratat om att ordna kyrkkaffe bland björkarna, säger Thord.

Arbetsgruppen, där dessa båda herrer ingår, hade bland annat ansvar för söndagens kyrkkaffe, och passade då på att ordna kyrkkaffe i björklunden.

- Det brukar komma cirka 40 personer på dessa enkla kyrkkaffen, så vi satsade stort och dukade för 50 personer, berättar Tord.

Fint väder, god gemenskap, gott kaffe med bulle och en fantastisk fin naturupplevelse bidrog säkert till att ett hundratal personer tog sig ner för slänten och i strålande sol njöt av kyrkkaffe och god gemenskap.

Thord Siljefelt och Albin Andreasson

]]>
<![CDATA[En buss kom fylld med syrier...]]> Sat, 28 Jun 2014 15:50:00 +0200

Under året har det mångkulturella inslaget i församlingens gudstjänster och ungdomsarbete blivit vanligare. Främst är det en grupp syrier från flyktingförläggningen på Marsviken som nu besöker Hjortensbergskyrkan regelbundet.

Gun tillsammans med Ahmad och från vänster Lojaen, Cecil och Maria.

Gun Löwendahl minns hur det hela började i adventstid förra året.
- Kristin Björndahl, som ordnade den första kontakten, hade hört talas om de syriska flyktingar på Marsviken. Församlingen hyrde en buss och inbjöd de som ville att komma till julfesten. Det kom ett 50-tal barn och vuxna. På fikat nere i församlingsvåningen uppstod många fina samtal, på engelska och med teckenspråket.
Det resulterade i att Gun och hennes man Carl fick kontakt med en man och hans två döttrar som de bjöd hem och så har det fortsatt med kontakter även med många andra.
- Flera syrier ville gärna komma till kyrkan fler gånger och så var bilskjutsandet på söndagar igång.

Vad innebär församlingens engagemang för syrianerna?
- Det betyder väldigt mycket för många av dem. Det är en möjlighet för dem att knyta nya kontakter och få hjälp i sitt sökande av bostäder och arbete. De behöver hjälp med bland annat översättning av olika kallelser från kommun och landsting. Allt är ju på svenska!
Gun berättar om aktuella önskemål som cyklar så att man lättare kan förflytta sig på egen hand. En del har skaffat egen bil andra får lita till en minibuss, som Marsviken köpt in. Den rymmer 10 personer och går till Nyköping varje förmiddag under vardagarna.
Till den ordinarie busshållplatsen är det tre kilometer att gå på en liten väg. Det har varit speciellt jobbigt under vintern och så är det många barn.

Vad har detta engagemang inneburit för dig personligen?
För mig har det inneburit mycket glädje och fina kontakter. Det finns hur mycket som helst att hjälpa och stötta dem med, men det gäller att själv kunna säga "nej, inte nu". Det är svårt ibland!
Gun och Carl är involverade speciellt i några familjer. Så flyttar en del och det kommer nya, med nya behov. Det är även flera personer i församlingen, som är engagerade i detta arbete.

Vad är viktigast just nu för de syriska familjerna?
Nu är det flera som fått uppehållstillstånd och det innebär, att de måste söka ett boende någonstans och det är ju inte speciellt lätt häromkring. Därför blir somliga förflyttade till en annan kommun.
Det känns jobbigt för dem att lämna denna tillvaron med flera nya vänner. Därför försöker de själva att finna en ort, som de hört talas om, som har både bostad och arbete. Många av männen har sina fruar och även flera barn kvar i Syrien och deras stora önskan är ju att åter få mötas. Stundtals vet de inte om anhöriga finns kvar i livet.

- Om någon har tips om boende, så är det mycket välkommet, konstaterar Gun Löwendahl slutligen och med eftertryck!

]]>
<![CDATA[Sommarpastorn gillar Gud, människor och glass]]> Tue, 17 Jun 2014 19:28:00 +0200

Årets sommarpastor i Hjortensbegskyrkan heter David Wedegård, 30 år.

Hur "glassigt" det blir att vara sommarpastor i Hjortensbergskyrkan får väl visa sig, men på bilden är det i alla fall glass i stora lass för både årets sommarpastor David Wedegård, till vänster, och församlingens tidigare sommarpastor Johnny Brorsson, som nu är färdig pastor.

Varför valde du att utbilda dig till pastor?
- Det hela började med att jag läste ett år på en bibelskola och insåg att jag ville läsa mer. Allt eftersom så började också tankarna gro på att jobba i en församling. Kärleken till församlingen och till människorna som är där gjorde att jag inte kunde sluta tänka på att läsa mer teologi och utbilda mig till pastor. Jag tror också att Gud på något sätt vill att jag jobbar i en församling.
- Man lär sig en hel del på skolan när man studerar till pastor, men det är i en församling som lärandet blir som allra rikast då vi får integrera allt vi lärt oss, säger David Wedegård, som till hösten börjar sitt femte och sista år på Teologiska Högskolan i Stockholm.

Vad är det som lockar dig i uppgiften som sommarpastor?
- Det är ett privilegium att få jobba som sommarpastor! Jag har tidigare varit sommarpastor i både Degerfors och Tranås vilket har varit mycket lärorikt och roligt.
Att få sitta ner och samtala med människor om allt mellan himmel och jord, att förbereda och fira gudstjänst med en församling är bland det bästa jag vet. Gud tar ingen semester på sommaren utan vill ständigt att vi ska finna glädje och vila hos honom. Jag längtar efter att få komma och lära känna både församlingen och Nyköping.

Du har en stor kärlek till musiken. Hur kommer den kärleken att komma till uttryck i sommar?
- Jag vet ett tillfälle då jag kommer att leda sången, men i övrigt så har jag förstått att det finns många musikaliska begåvningar i församlingen. Huvudsaken är inte att en pastor gör allt, utan att vi hjälps åt för att saker och ting skall falla på plats.
- På senare år har min roll kommit att fokusera mer på andra områden än musiken, men utan musik hade mitt liv varit fattigt. Nu för tiden blir det mest min telefon som spelar och jag som lyssnar, avslutar David med ett leende.

Första tillfället att möta och lyssna på David Wedegård är på gudstjänsten den 6 juli klockan 10.00.

]]>
<![CDATA[Sol, sommar och läger...]]> Thu, 01 May 2014 09:16:00 +0200

Sommarens läger för barn och ungdomar närmar sig. Förväntningarna stegras!

Ungdomsledare Linnea Linder, barnledare Anna Ingemarsson och scouternas kårchef Erland Strandås berättar här vad som är på gång i sommar och kryddar med lägerminnen.

UNGDOM
Hampeveckan 30 juni - 6 juli. Ett läger för 13 - 19 år. Läs mer om Hampeveckan >>>

Tre ungdomskvällar i Hjortensbergskyrkan 11, 18 och 25 juli. Start med andakt, följt av häng och tid att umgås i sommarvärmen resten av kvällen.

Frizon 6 - 10 augusti. Läs mer om frizon >>>

Upptaktshelg på sommarhemmet 22 - 24 augusti. Mer info kommer.

När det gäller lägerminnen tänker Linnea direkt på Segolstorps ungdomsläger utanför Mariestad, där hon varit flera år.
- Det är en plats där jag haft så många roliga stunder, lärt känna nya vänner och ta steg och beslut med Gud.

BARN
Sommarsmajl 24 - 28 juni på Hjälmargården Läppe. För barn födda år från -06 till -01.

Sommarkollo på sommarhemmet 30 juni - 4 juli. Dagtid kl. 10.00 - 15.00. Från årskurs 3 till 6. Anmälan senast 13 juni.

Kontakta Anna Ingemarsson 070 - 228 62 56 för mer information.

Anna sammanfattar sina lägerminnen med ett glatt leende så här:
- Alla fantastiska barn, sommar, sol, klädsim och andra roliga upptåg! Mina minnen rymmer också många ljuvliga stunder med sång och musik och att få be för och tillsammans med barnen.

SCOUT
Vilda Skräddartorp 8-19 år. Från Hjortensbergskyrkans scoutkår reser en stor grupp, tillsammans 30 stycken scouter och ledare. Se Facebookgruppen "Vilda Skräddartorp" eller Vilda Skräddartorp

Erland minns hur han och en scout bygger på ett scoutkök varvid scouten utbrister:
- Jamen, det här ju kul!

]]>
<![CDATA[Lena brinner för sommarhemmet]]> Mon, 21 Apr 2014 20:08:00 +0200

Hjortensbergskyrkans sommarhem är en liten oas ute vid Lastudden, vackert belägen vid en vik av Östersjön, mellan Nyköping och Oxelösund.
En av eldsjälarna för sommarhemmet i församlingen är Lena Delaplane.
- Ett efterlängtat hem dit jag kan fara för att koppla av och inte ha en massa krav på mig, summerar Lena sin relation till sommarhemmet. Jag tror det är viktigt att vi nutidsmänniskor i västvärlden på nytt lär oss värdet av avkoppling och vila.
- Jag har minnen från min ungdom av den platsen och jag tror det är därför den betyder något speciellt för mig. Det är en rofylld plats just för vila, meditation och avkoppling. Att sitta på bryggan och titta ut över vattnet är en underbar känsla.

Förra året fick Lena Delaplane följa en svanfamilj med sju ungar. Andra sjöfåglar finns också runt om i vassen vid sommarhemmet.

Hon konstaterar med eftertryck att sommarhemmet är värt att vårda och att det inte finns så många sådana platser kvar idag.

Upptakten för säsongen är valborgsmässoafton med brasan.
- Då möter vi våren på nytt med förnyelsen i naturen och även en ny "renhet" i oss själva, filosoferar Lena.
- De traditionella vårsångerna sjungs och det hålls vårtal och naturligtvis finns fika, korv och bröd. Alla är välkomna!

Sommarens program håller på att utformas med bl a soppluncher, RPG, Bibelstudier med mera och öppet hus under några veckor. Det publiceras inom kort.
Lena Delaplane konstaterar till sist att det finns fler entusiaster i församlingen som troget arbetar på att förbättra och underhålla sommarhemmet.

]]>
<![CDATA[Gräddfil till Rumänien för årets konfirmander]]> Tue, 25 Mar 2014 20:55:00 +0100

När konfirmandgruppen träffas efter skolan på torsdagarna börjar man med fika. Därefter är man redo att ge sig i kast med dagens tema, där praktiska värderingsövningar varvas med undervisning och samtal. Ibland får gruppen någon uppgift att jobba med.
- Vi avslutar med en andakt. Den är viktig, då får vi landa i vad vi har pratat om, vi sjunger och ber med och för varandra, säger Andreas Holm, pastor.
Årets konfirmandgrupp består av en tre killar och en tjej.

Nu ska ni resa till Rumänien. När och varför just dit?
Från första till femte april reser vi till Rumänien för att besöka en organisation som heter EFI. De jobbar med att förbättra levnadsvillkoren och rättigheterna för framförallt barn och ungdomar i Marghita. De driver skolor, familjehem och ungdomsgård.
- Tack vare att församlingens ungdomsledare Linnea Linder har varit volontär där så har vi fått förmånen att göra resan, säger Andreas Holm.
Man har även tagit hjälp av förskolan Klippan och söndagsskolan Äventyret för att samla in kläder att ha med som uppmuntran till barnen.
- För att förstärka reskassan gräddade och serverade konfirmanderna våfflor efter en gudstjänst nyligen. Det var en glädje att se dem jobba så fint tillsammans, summerar Andreas med eftertryck!
Våffelkyrkkaffet var mycket uppskattat och så blev det ett gott bidrag till reskassan. Det blev också ett bra sätt att göra resan lite mer konkret för hela församlingen. 

18 maj är det konfirmationsgudstjänst. Vad innebär det?
Det är en höjdpunkt under året! Då får vi tillsammans avrunda och fira lite extra. Gudstjänsten brukar vara högtidlig, men samtidigt festlig och berikande.
Flera av konfirmanderna har valt att fortsätta i kyrkan på olika sett. Några döps och blir medlemmar, andra trivs på fredagarna i ungdomsgruppen och någon finns med i en hemgrupp för ungdomar där de kan fortsätta sin resa och växa i tron tillsammans med andra jämnåriga.


Här kan du läsa mer om att vara konfirmand i Hjortensbergskyrkan.

]]>
<![CDATA[Ett innehållsrikt år har nu summerats]]> Tue, 11 Mar 2014 14:55:00 +0100

Ett innehållsrikt 2013 blev summeringen när församlingen höll årsmöte 1 mars.

Bilden är från gudstjänsten den 2 mars som innehöll både dop och välkomnande av nya medlemmar.

Första advent firade församlingen 40 år som ekumenisk församling. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst.

Välbesökta gudstjänster, där olika musikteam medverkat, har firats varje vecka. Några exempel från verksamheten är hemgrupper som mötts för samtal och bön, tjejfrukostar och nattmackor för män har avnjutits, Alphagruppen har samtalat om kristen tro och barn- och ungdomsgrupper fyllt kyrkan med liv och rörelse.

Församlingen driver också förskolan Klippan och är engagerade i Sjukhuskyrkan och besöksverksamhet på Arnöanstalten.

Under 2013 har cirka 2 miljoner samlats in. Hjortensbergskyrkan hjälper är församlingens katastroffond och passerade under året 1 miljon i insamlade medel.
Antalet medlemmar är drygt 360 och människor som betjänas är närmare 600 stycken.

]]>
<![CDATA[En miljon till katastrofhjälp]]> Mon, 24 Feb 2014 14:36:00 +0100

Genom insamlingar och enskilda gåvor har sedan 2002 en miljon förmedlats av Hjortensbergkyrkan hjälper.

Ofta känner vi oss maktlösa när katastrofer inträffar, men vill ändå vara med och ge stöd och hjälp.

Hjortensbergskyrkan Hjälper är en katastroffond som kan agera snabbt när det händer en katastrof genom att förmedla bidrag till den organisation som är bäst lämpad för just den aktuella situationen och som ofta finns på plats redan innan katastrofen sker.

Katastroffonden har under årens lopp samlat in och fått ta emot gåvor på en miljon kronor, som oavkortat förmedlats bidragen till bäst lämpad organisation.

Läs mer om Hjortensbergskyrkan Hjälper.

]]>
<![CDATA[Församlingens snabbaste medlem]]> Thu, 20 Feb 2014 16:54:00 +0100

Hjortensbergskyrkans snabbaste medlem är Stefan Olars, en ung man med mycket spring i benen. Innan intervjun har han just avverkat en löprunda, men låter sig ändå intervjuas utan flås om sitt engagemang i en av Hjortensbergskyrkans elva hemgrupper.

Vad är det som är så bra med en hemgrupp?
- Man lär känna varandra mer på djupet. Vi träffas måndagar i hemmen och vågar vara mer öppna mot varandra än annars.

Hur går det till när ni möts?
- I vår hemgrupp börjar vi med att äta tillsammans. En del kommer direkt från jobbet. Vi diskuterar kring någon händelse som inträffat den senaste tiden. Sedan börjar vi prata om något ur bibeln. Kanske med understöd från någon bok. Därefter ber vi med och för varandra. Kanske någon i gruppen har det speciellt jobbigt.

]]>
<![CDATA[Det dansas som aldrig förr i kyrkan]]> Fri, 14 Feb 2014 14:41:00 +0100

En av de som dansar mest är Kerstin Nordmark och det tillsammans med dansgruppen Himlasteg.

Första kontakten med dansen skedde redan före tonåren genom balettövningar, men någon primadonna blev hon aldrig. Tåspetsarna höll inte.

I samband med konfirmationen började tankarna komma på livsfrågorna, på Gud. Något stöd för samtal i dessa frågor fanns inte i familjen. Då växte beslutsamheten ännu mer, lite av tonårsrevolt. Kerstin ville tillhöra Gud. År 1965 åkte Kerstin på stipendieresa till Oslo och ett läger med många kristna deltagare. På lägret fanns Alf Nordmark. Och de unga såg varandra!

1969 stod bröllopet i Stockholm mellan Kerstin och Alf. Parallella karriärer, båda blev läkare. De första gemensamma tjänsterna var i Gällivare och därefter Boden. Och under några år på 70-talet fanns paret Nordmark i Tanzania som läkare och missionärer. Tillbaka i Sverige, Gällivare och Boden. Barnen är födda i Umeå, Gällivare, Tanzania och Boden.

Men så 2005 blev det Nyköping och Hjortensbergskyrkan. Det var ett möte med några av församlingens medlemmar som fick familjen Nordmark att välja Hjortensbergskyrkan.

Och så var det då det här med dansen.
- Jo, jag har alltid varit intresserad av dans. Först balett och senare folkdans. Under många år i frikyrkan var det inte godkänt att dansa i någon form, men när vi gick in i Nya Korskyrkan i Boden hände det något.

- Vid ett lovsångsseminarium i Kiruna 1996 förstod jag dansens betydelse, säger Kerstin, både för gudstjänsten och för kroppen. I vår församling i Boden bildades snart en dansgrupp och dansen blev bara viktigare och viktigare.

Kerstin tycker attvi behöver använda hela vår kropp. Det är en kanal direkt till Gud.

- Dansen är som naturen, musiken och lovsången, en glädjekälla och en livlina, konstaterar Kerstin. Dansen ger utlopp för min glädje när jag är glad och den ger mig tröst när jag är ledsen. Det är naturligtvis också bra för kroppen att få röra sig. Dansen ger energi och är både helande och läkande. Läs gärna i bibeln. Det finns massor av bibelord som talar om och bejakar dansen.

Kerstin vill dela med sig av de upplevelser som dansen ger.
- Jag vill dela upplevelserna med dansgruppen, med och i församlingen. Gärna en större del i liturgin. Och gärna mer samarbete med musikteamen. Dansgruppen får gärna växa och utvecklas.

Och en av Kerstins visioner är en långdans i kyrkan eftersom dansen ger liv och glädje och fördjupar kontakten med Gud.

Läs hela intervjuen med Kerstin Nordmark i församlings tidning Kontakt på sidan åtta.

Läs mer om dansgruppen Himlasteg.

]]>