Medarbetare

Andreas Holm Pastor och tf församlingsföreståndare

072-250 76 41
andreas@hjortensbergskyrkan.se

Mark Cronin Ungdomspastor

072-250 76 38
mark@hjortensbergskyrkan.se

Johanna Börefelt Barnledare

072-250 76 39
johanna@hjortensbergskyrkan.se

René Sköld Fängelse-, häktes- och sjukhuspastor

070-338 27 32
rene@hjortensbergskyrkan.se

Paulina Alesand Koordinator

072-250 76 40
paulina@hjortensbergskyrkan.se