NATTMACKAN - BARA FÖR MÄN

Kan vi lita på massmedia – fake news?

22 okt, kl 19.00. Bo Höglander, journalist.

HYBRIT-fossilfri stålproduktion 2035

19 nov kl 19.00. Klas Lundbergh, miljö- och säkerhetschef SSAB.

Kostnad för rejäl nattmacka och föreläsning 50 kr.

Nattmackan är ett annorlunda sätt att mötas i Hjortensbergskyrkan.
Under trivsamma former serveras
- ett föredrag om ett engagerande ämne

- ett bord fyllt av frestande ”nattmackor”

- frågor och samtal med kvällens gäst

Välkommen till nattmackan - bara för män!