NATTMACKAN - BARA FÖR MÄN


HYBRIT-fossilfri stålproduktion 2035

19 nov kl 19.00. Klas Lundbergh, senior Advisor, SSAB

HYBRIT syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad stålframställning, med vätgas. Resultatet kommer att bli unikt: världens första fossilfria ståltillverkningsprocess utan koldioxidutsläpp.
2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman och bildade HYBRIT – ett samriskbolag som strävar efter att revolutionera stålproduktionen.

Kostnad för rejäl nattmacka och föreläsning 50 kr.

Nattmackan är ett annorlunda sätt att mötas i Hjortensbergskyrkan.
Under trivsamma former serveras
- ett föredrag om ett engagerande ämne

- ett bord fyllt av frestande ”nattmackor”

- frågor och samtal med kvällens gäst

Välkommen till nattmackan - bara för män!