NATTMACKAN - BARA FÖR MÄN

FRÅN BONDDRÄNG TILL LANDSHÖVDING

Måndag 27 augusti kl 19.00
Anders Granath ger en resumé över sitt arbetsliv
"från bonddräng till landshövding".

Kostnad för rejäl nattmacka och föreläsning 50 kr.

Nattmackan är ett annorlunda sätt att mötas i Hjortensbergskyrkan.
Under trivsamma former serveras
- ett föredrag om ett engagerande ämne

- ett bord fyllt av frestande ”nattmackor”

- frågor och samtal med kvällens gäst

Välkommen till nattmackan - bara för män den 27:e augusti