En nattmacka om Scanias utveckling och om ledarskap utifrån pilgrimens förhållningssätt

Nattmackan den 23 april klockan 19.00 i Hjortensbergskyrkan har som gäst Magnus MackAldener, ansvarig för transmissionsutveckling inom Scania.

En innehållsrik kväll om Scanias utveckling och om ledarskap utifrån pilgrimens förhållningssätt. Pris 50 kronor.
På Scanias hemsida står följande:
Magnus MackAldener fick nyligen motta den prestigefyllda utmärkelsen Professor Ferdinand Porsche Prize för Scanias framstående forskning inom avgasefterbehandling. Forskningsarbetet har bedrivits i nära samarbete med kollegan Lars Dahlén på Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning.
Dynamiken mellan deras avdelningar ledde fram till marknadens första och minsta system för avgasefterbehandling som uppfyller kraven enligt Euro 6.


Välkommen till nattmackan - bara för män.