NATTMACKAN - BARA FÖR MÄN

29/4 Mina erfarenheter från min tid på SAAB


Jan Åke Jonsson, före detta VD för Saab Automobile AB.

Kostnad för rejäl nattmacka och föreläsning 50 kr.

Nattmackan är ett annorlunda sätt att mötas i Hjortensbergskyrkan.
Under trivsamma former serveras
- ett föredrag om ett engagerande ämne

- ett bord fyllt av frestande ”nattmackor”

- frågor och samtal med kvällens gäst

Välkommen till nattmackan - bara för män!