Du är här:Start

Gudstjänsttema Oktober-November 2020

Vardagens Gud

Nästa predikoserie kommer rikta in sig på ickesöndagsrelationen med Gud och hur tron kan växa och hitta sitt fäste i vardagen. Där har hemgrupperna en stor roll.
Till varje gudstjänst erbjuds en bred samtalsfråga till hemgruppen, annan samling eller egen eftertanke. Samtalsfrågan skall inte skapa konflikt med redan existerande hemgruppsteman utan ambitionen är att hitta en egen infallsvinkel med frågor att lyfta. Om möjligt vill vi gärna att hemgrupperna är en röst tillbaka utifrån frågorna särskilt den sista söndagens/ temats fråga.


 • 18/10 Vardagstro. [Text: Förbli i mig Joh 15:5]
  • Predikan handlar om att ”förbli i Jesus”. Om hur vi kan ha en vardagstro som behåller sitt fäste i vardagen.
   • Samtalsfråga: Beskriv din vardags fästpunkter för tron. Hur har de påverkat din relation till Jesus?
  • 25/10 Vardagsfokus [Text: Att välja ”det som är bäst” Lukas 10:38-42]
   • Predikan handlar om att behålla ett vardagsfokus. Hur kan man låta blicken vara fäst på Jesus i vardagen trots att det är massor annat som vill ha vår uppmärksamhet.
    • Samtalsfråga: Beskriv en vanlig dag med Jesus och hur den kan se ut för dig. Vilka vardagsutmaningar behöver du Guds hjälp att hantera?
   • 1/11 (Allhelgonasöndagen)
   • 8/11 Vardagens gudstjänst [Förvandlad Rom 12:1-2]
    • Predikan handlar om vardagens gudstjänst. Att ”låta sig förvandlas” och hur den förvandlingen kan ske under veckan.
     • Samtalsfråga: När/ i vilket sammanhang tycker du din tro mest naturligt blir en del av din vardag? Och när/ var möter vardagens gudstjänst mest motstånd?
    • 15/11 Vardagsuppdraget [Fullborda Verket Joh 4:34]
     • Predikan handlar om att låta Guds vilja ske genom oss under vardagen. Hur hittar och fullbordar man sitt vardagsuppdrag?
      • Samtalsfråga: Vad är ditt vardagsuppdrag och hur kan Hjortensbergskyrkan stödja dig i det?

Medarbetare

Pelle Rosdahl Pastor och församlingsföreståndare

072-250 76 40
pelle@hjortensbergskyrkan.se

Andreas Holm Pastor

072-250 76 41
andreas@hjortensbergskyrkan.se

Mark Cronin Ungdomspastor

072-250 76 38
mark@hjortensbergskyrkan.se

Johanna Börefelt Barnledare

072-250 76 39
johanna@hjortensbergskyrkan.se

Styrelsen