Träffar för pensionärer
och daglediga

I höst inbjuder vi till följande samlingar tisdagar kl 14.00 i Hjortensbergskyrkan:

17 november kl 13.00 OBS ändring av tiden och programmet:

Vandring med fri horisont


Lättvandrat vid Brannäs. Ta med eget fika. Avfärd från Hjortensbergskyrkans parkering kl 13.00.

1 December "Kilimanjaro – en fars och en dotters dröm som blev verklighet" - Frida Thörn och Bertil Isacsson

15 December hoppas vi kunna genomföra en "julfest" men återkommer om detta.


Promenad-, resp. Bowlinggrupp samt IT-caféet har gjort uppehåll. Förhoppningsvis kan de återupptas. Hör av dig om du vill delta i någon av dem, eller kanske leda en grupp.
Verksamheten
är en del av RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap), som är en rikstäckande och partipolitiskt oberoende organisation. Berikande upplevelser genom resor, pensionärsdagar och gemenskapsveckor ingår också i verksamheten.

Kontaktperson är Roland Lundqvist 072 200 23 83.