Predikan Hope Ingemarsson. Sång och musik Lena Wadskog med team. Kyrkkaffe.

25/06/2023 @ 11:00 f m
11:00