Församlingstidningen Kontakt

Tidningen vill spegla kristen tro och kristet liv generöst och från olika utgångspunkter. Den vill också bidra till att stärka gemenskapen i församlingen i vid bemärkelse.

Här kan du läsa aktuellt nummer av Kontakt och de senaste årgångarna.

Program Dec 2017 - Mars 2018

Program hösten2017
Sommarprogram 2017
Kontakt nummer 1, 2017

Kontakt nummer 4, 2016
Kontakt nummer 3, 2016

Kontakt nummer 2, 2016
Kontakt nummer 1, 2016

Kontakt nummer 4, 2015
Kontakt nummer 3, 2015
Kontakt nummer 2, 2015
Kontakt nummer 1, 2015

Kontakt nummer 4, 2014
Kontakt nummer 3, 2014
Kontakt nummer 2, 2014
Kontakt nummer 1, 2014

Kontakt nummer 4 2013
Kontakt nummer 3 2013
Kontakt nummer 2 2013
Kontakt nummer 1 2013

Kontakt nummer 4 2012
Kontakt nummer 3 2012
Kontakt nummer 2 2012
Kontakt nummer 1 2012