En kyrka för alla åldrar

Hjortensbergskyrkan rymmer bredd och variation i uttrycken av den kristna tron. Och det märks också i utbudet av verksamheter för barn och ungdom.

En kyrka för alla åldrar

Hjortensbergskyrkan rymmer bredd och variation i uttrycken av den kristna tron. Och det märks också i utbudet av verksamheter för barn och ungdom.

Äventyret är barnens söndagsskola

Vi har aktiviteter under gudstjänsttid, som är anpassade för barn i åldrarna 3-12 år. Äventyret är församlingens söndagsskola. Temat har alltid något med tro eller Bibeln att göra.

Det är viktigt att barnen får plats och möjlighet att lära sig mer om Gud, men också att uttrycka sin egen tro, samtala och få ställa sina frågor. Vi sjunger av hjärtans lust, ber, leker, pysslar och har en rolig stund tillsammans.

Soul Children Nyköping

Du som gillar att sjunga gospel/soul/R&B och att dansa är välkommen att hänga på!
Soul Children bygger på tre grundstenar; det sociala, det musikaliska och det andliga. För mer info: www.soulchildren.se  Ålder: årskurs 4-9 (10-16 år)
Tid: Torsdagar 17.00-18.30.
Kostnad: 100 kr/termin (betalas in till Hjortensbergskyrkans ungdom Pg 56 88 53-6. Märk betalningen med för- och efternamn.)
Ibland åker vi på festivaler och gatherings, då kan extra kostnader tillkomma.

Ledare Soul Children
Anna Ingemarsson, 070-228 62 56
Frida Thörn, 073-674 14 47
Instagram: soulchildren_nykoping
Mail: soulchildrennykoping@gmail.com

Anna Ingemarsson

Ledare Soul Children


070-228 62 56
soulchildrennykoping@gmail.com

Scouting - alla får vara med

Scouting är en verksamhet där vi tillsammans skapar en meningsfull fritid där barn och ungdomar får lära sig att ta hand om sig själva, varandra, naturen och världen.
I scouterna lär man sig för livet genom ”learning by doing”. Det kan handla om allt från att elda och surra med rep till att prata om livsfrågor och göra roliga lekar tillsammans.
Scouterna har ingen avbytarbänk. Alla får vara med!

Hjortensbergskyrkans scout är för barn och ungdomar i åldrarna 8-19 år med indelning i olika åldersgrupper.
Kontaktperson och kårchef för Hjortensbergskyrkans Scoutkår är Erland Strandås.

Nyfiken? Läs mer om Scout här!

Erland Strandås

Kårchef Scout


070-667 34 88
erland.strandas@gmail.com

Här kommer ni att hitta information om kommande läger när det är något på gång.

Förskolan Klippan

Klippan är en mindre förskola med människan och naturen i fokus. Där litenheten skapar en direkt och enkel kontakt mellan barnen, dig och pedagogerna.

På en klippa bredvid Hjortensbergskyrkan, lite gömd under stora höga träd, ligger vår natursköna gård med en rejäl plats för lek. Klippan har funnits i 30 år, vilket gör oss till en trygg och väl inarbetad förskola.

Målsättning
Förskolan Klippan vill, på kristen grund, erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-18).
Fler barn är välkomna till vår fina förskola!

Den här sidan kompletteras snart med mer information

Ring eller mejla oss om du vill veta mer.
klippan@hjortensbergskyrkan.se  
073-520 22 99

Hjortensbergskyrkans Ungdom - HKU

HKU är en egen demokratisk förening med styrelse och ett årsmöte där alla medlemmar har rätt att framföra sin åsikt. HKU fungerar som en paraplyorganisation för all ungdoms- och barnverksamhet i Hjortensbergskyrkan.

Föreningens mål är bland annat att visa på Jesus och på människans unika värde och frihet tillsammans med hennes ansvar för hela Guds skapelse.
HKU vill också hjälpa barn och ungdomar till personlig utveckling och självständiga ställningstaganden. Föreningen arbetar också aktivt mot våld och droger.
Utöver de verksamheter som bedrivs varje vecka arrangerar HKU också till exempel läger, hajker, gudstjänster och olika träffar.
Medlemsavgiften är 200:- per kalenderår. HKU vill att så många som möjligt betalar årsavgiften, men om man inte kan eller vill så går det att vara medlem utan att betala avgiften. I medlemskapet ingår bl.a. en olycksfallsförsäkring, som gäller under, samt till och från, aktivitet.
Medlemsavgiften betalas via Plusgiro 56 88 53-6, Hjortensbergskyrkans Ungdom eller Swish 123 388 73 79.
Märk inbetalningen med för- och efternamn.
Alla våra verksamheter har en egen ekonomi, och vi uppskattar om du som kan och vill, bidrar med en gåva. Om du vill ge ett bidrag så kan du använda samma postgiro eller Swish som ovan.