Hjortensbergskyrkan vill vara en mötesplats för människor i olika livssituationer, åldrar och bakgrund. Församlingen rymmer djup, bredd och variation i uttrycken av kristen tro. En kyrka för hela livet.

Aktuellt

Filter

13/02/2024
Sportlovsläger 17-23 februari. Var med i bön inför resan och alla möten under sportlovsresan till…

Lättvandrad havsnära pilgrimsvandring i mörker

07/02/2024
Vi vandrar på Näslandet, Örstigsnäs, utefter Strandstugeviken, anar Hävringe fyr i fjärran i syd och…

Hjortensbergskyrkan har rötter i fyra samfund

03/01/2024
Ett rikt arv att förvalta Vid Hjortensbergskyrkans 50-års jubileum talade församlingens nuvarande pastor och föreståndare…

Hemgrupp – för dig?

01/01/2024
Hemgrupper är en möjlighet till gemenskap i Hjortensbergskyrkan. I ärliga samtal i en liten grupp…

Se tidigare predikningar

För att lyssna på våra predikningar hänvisar vi till söndaghelaveckan.

På vår YouTube-kanal kan ni hitta ett arkiv med tidigare predikningar (fram till april 2023).