Välkommen till Hjortensbergskyrkan

Under rådande pandemi ser församlingens gudstjänstfirande annorlunda ut. Just nu erbjuder Hjortensbergskyrkan inget fysiskt deltagande i gudstjänsten. Du är välkommen att delta online via Youtube. Du hittar vår kanal här.
Äventyret ses utomhus jämna veckor.