Hjortensbergskyrkans ungdom

Under en vanlig vecka är det många olika samlingar för både föräldrar och de allra yngsta barnen, till tonåringar. Här presenteras Hjortensbergskyrkans aktiviteter för barn och familj.

Hjortensbergskyrkan rymmer bredd och variation i uttrycken av den kristna tron. Och det märks givetvis också i utbudet av verksamheter för barn och ungdom.

Genom Hjortensbergskyrkans Ungdom, HKU, bedrivs ett omfattande arbete bland barn och ungdomar.

Hjortensbergskyrkans ungdom

Under en vanlig vecka är det många olika samlingar för både föräldrar och de allra yngsta barnen, till tonåringar. Här presenteras Hjortensbergskyrkans aktiviteter för barn och familj.

Hjortensbergskyrkan rymmer bredd och variation i uttrycken av den kristna tron. Och det märks givetvis också i utbudet av verksamheter för barn och ungdom.

Genom Hjortensbergskyrkans Ungdom, HKU, bedrivs ett omfattande arbete bland barn och ungdomar.

Open Doors

Varje fredag 20:00 samlas vi för att umgås fika ha kul och lära känna Jesus bättre. Kvällen inleds med en gudstjänst. Efteråt är det ofta en aktivitet, vi hänger med varandra, spelar spel och kiosken är öppen.
Open doors är för högstadie- och gymnasieåldern men även äldre är välkomna!
Mer information och uppdateringar hittar ni på vår Instagramsida HjortensYouth.

Hope Ingemarsson

Ungdomsledare


072 250 76 39
hope@hjortensbergskyrkan.se

Hjortensbergskyrkans Ungdom

Hjortensbergskyrkans ungdom, HKU, är en egen demokratisk förening med styrelse och ett årsmöte där alla medlemmar har rätt att framföra sin åsikt. HKU fungerar som en paraplyorganisation för all ungdoms- och barnverksamhet i Hjortensbergskyrkan.

Föreningens mål är bland annat att visa på Jesus och på människans unika värde och frihet tillsammans med hennes ansvar för hela Guds skapelse.
HKU vill också hjälpa barn och ungdomar till personlig utveckling och självständiga ställningstaganden. Föreningen arbetar också aktivt mot våld och droger.
Utöver de verksamheter som bedrivs varje vecka arrangerar HKU också till exempel läger, hajker, gudstjänster och olika träffar.
Medlemsavgiften är 200:- per kalenderår. HKU vill att så många som möjligt betalar årsavgiften, men om man inte kan eller vill så går det att vara medlem utan att betala avgiften. I medlemsskapet ingår bl a. en olycksfallsförsäkring, som gäller under, samt till och från, aktivitet.
Medlemsavgiften betalas via Plusgiro 56 88 53-6, Hjortensbergskyrkans Ungdom eller Swish 123 388 73 79.
Märk inbetalningen med namn.
Alla våra verksamheter har en egen ekonomi, och vi uppskattar om du som kan och vill, bidrar med en gåva. Om du vill ge ett bidrag så kan du använda samma postgiro eller swish som ovan.

Scouting - alla får vara med

Scouting är en verksamhet där vi tillsammans skapar en meningsfull fritid där barn och ungdomar får lära sig att ta hand om sig själva, varandra, naturen och världen.
I scouterna lär man sig för livet genom ”learning by doing”. Det kan handla om allt från att elda och surra med rep till att prata om livsfrågor och göra roliga lekar tillsammans.
Scouterna har ingen avbytarbänk. Alla får vara med!
Hjortensbergskyrkans scout är för barn och ungdomar i åldrarna 8-19 år med indelning i olika åldersgrupper.
Kontaktperson och kårchef för Hjortensbergskyrkans Scoutkår är Erland Strandås.

Läs mer om Scout här!

Erland Strandås

Kårchef Scout


070 667 34 88
erland.strandas@gmail.com

Soul Children Nyköping

Soul Children Nyköping är för dig som går i årskurs 4-9 (10-16 år). Du som gillar att sjunga gospel/soul/R&B och att dansa är välkommen att hänga på!
Soul Children bygger på tre grundstenar; det sociala, det musikaliska och det andliga. För mer info: www.soulchildren.se

Ålder: Årskurs 4-9
Tid: Torsdagar 17.00-18.30.
Kostnad: 100 kr/termin (betalas in till Hjortensbergskyrkan ungdom Pg 56 88 53-6. Märk betalningen med namn.)
Ibland åker vi på festivaler och gatherings. Då kan extra kostnader tillkomma.

Ledare Soul Children
Anna Ingemarsson, 070-228 62 56
Frida Thörn, 073-674 14 47
Instagram: soulchildren_nykoping
E-post: soulchildrennykoping@gmail.com

Anna Ingemarsson

Ledare Soul Children


070-228 62 56
soulchildrennykoping@gmail.com

Konfirmation

Det är viktigt att du som ung får möjlighet att fatta viktiga beslut utifrån kunskap och inte okunskap. Hjortensbergskyrkan vill skapa de bästa möjligheterna för dig att gå konfa, därför anpassas
upplägg och tid efter gruppen. Vi utgår från din vardag med ett språk som du förstår och bilder du kan relatera till.
Målet med konfan är att stärka din självkänsla, ge dig möjlighet att brottas med livets ”ups and downs” och få större kunskap om kristen tro.

Hope Ingemarsson

Barn- och ungdomsledare


0729059176
hope@hjortensbergskyrkan.se