En kyrka för hela livet

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling och ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst – fria församlingar i samverkan, men har sitt ursprung i tre frikyrkoförsamlingar i Nyköping för snart 50 år sedan.

Församlingen har närmare 400 medlemmar som bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare.
Beslutsvägarna är öppna och demokratiska och vi värdesätter dialog.

Kyrkan ligger vackert belägen på en kulle med förskolan Klippan och Hjortensbergsbadet som närmaste granne.

En kyrka för hela livet

Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling och ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst – fria församlingar i samverkan, men har sitt ursprung i tre frikyrkoförsamlingar i Nyköping för snart 50 år sedan.

Församlingen har närmare 400 medlemmar som bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare.
Beslutsvägarna är öppna och demokratiska och vi värdesätter dialog.

Kyrkan ligger vackert belägen på en kulle med förskolan Klippan och Hjortensbergsbadet som närmaste granne.