Skip to main content

Söndag 7 april startar en ny gudstjänstserie i påskens ljus i Hjortensbergskyrkan. Vi brukar ofta ha ett samlade tema för ett antal söndagar. Nu väljer vi att utgå från en bok i Nya Testamentet i Bibeln, nämligen Efesierbrevet under april och maj månad.

Jag börjar söndag 7 april med en introduktion till och överblick över Efesierbrevet. Sedan följer, med uppehåll pingstdagen, sex söndagar där Pelle Rosdahl, Theodoros Demetriades, Benjamin Göransson m.fl. utgår i sin förkunnelse från ett av de sex kapitel som finns i Efesierbrevet. Kapitlen kommer i turordning från 14 april till och med 28 maj.

Det är Equmeniakyrkan nationellt som inspirerar oss i församlingarna att läsa och leva med Efesierbrevet i år. Till detta har en andaktsbok skapats med titeln Se vilket hopp. Den innehåller 32 andakter skrivna av lika många personer, varav Hope Ingemarsson i vår församling är en. Varje andakt börjar med ett textavsnitt ur Efesierbrevet (oftast 3-7 verser) följt av personliga tankar utifrån texten, en fråga för eftertanke samt en kort bön.  Andaktsboken kan användas för eget bruk eller tillsammans i t.ex. en hemgrupp eller familj. Boken kommer finnas till försäljning på bokbordet, Den kostar 40 kronor. Hemgruppsledare har fått info om ni vill använda den i hemgruppen.

En bibelläsningsplan för ett helt år har också skapats. Den finns digital i appen Bibeln (brun bok med texten Bibeln på finns att ladda ner från App Store och Google Play) bland läsplaner och har också titeln Se vilket hopp. I den planen läser man Efesierbrevet flera gånger under året, men även Johannes evangelium och Johannes breven. Man kan välja att följa denna bibelplan ensam, men det fina med Bibelappen är att det också finns en funktion där man kan välja att läsa den med andra och då kunna skriva frågor, kommentarer m.m. till övriga i gruppen. Det har varit flera grupper tidigare i Hjortensbersgkyrkan som läst Bibeln på ett eller två år m.fl. planer. De är nu slut och nu finns möjlighet att anmäla sig att följa denna nya plan. Pelle Rosdahl kommer vara med. Anmäl här om du vill haka på: https://gforms.app/p/NZFssYT    Gör du det kommer du få en länk på måndag 8 april när läsningen startar.  Vill du följa planen ensam finns den även på Equmeniakyrkans hemsida https://equmeniakyrkan.se/utbildning/tema-bibeln/efesierbrevet/#bibelplan att ladda ner och skriva ut.

Du måste naturligtvis inte vara medlem i församlingen för att haka på den gemensamma bibelläsningsplanen. Vi är glada att många hittar vägen till Hjortensbergskyrkan som inte deltagit i gudstjänster här tidigare och vi välkomnar varmt alla som vill vara med denna vår. Förhoppningsvis ska vi tillsammans upptäcka att Efesierbrevets budskap berör oss och våra liv nu, tillsammans med sången, bönen, gemenskapen och annat som en söndag förmiddag i Hjortensbergskyrkan rymmer.

Lisbeth Stigemyr